ADVERBIAL CLAUSE OF COMPARISON

ADVERBIAL CLAUSE OF COMPARISON

Zarf Cümleleri Kıyaslama Özellikleri

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

Yan cümlecikte (adverbial clause of comparison) çekimi yapılabilen fiiler (finite verbs) genellikle bir kez daha tekrar edilmez. Bunların yerine bazen “do/does/did” kullanılır.

Yan cümlecikte kişi zamirleri (personal pronouns) bazen yalın halde (subjectıve case) bazen de nesne durumda (objectıve case) bulunabilir, fakat “objective case”den sonra hiçbir sözcük kullanılmaz.
                            

                          Subjective  Case                                     Objective Case 
                                    I                                                                 me
                                  you                                                             you
                                  he                                                               him
                                 she                                                              her 
                                  it                                                                 it 
                                 we                                                               us 
                                 they                                                            them
*I am taller than my father (is).
Ben babamdan daha uzun boyluyumdur.
*Ayşe is more beautiful than I (am).
Ayşe is more beautiful than me.
Ayşe benden daha güzeldir.
*Oya speaks better English than her brother (speaks/does).
Oya erkek kardeşinden daha iyi İngilizce konuşur.
*Today the weather is much better than (it was) yesterday.
Bugün hava dünkünden daha iyidir.
*George runs faster than she (does).
George runs faster than her.
George ondan daha hızlı koşar.
*Ligth travels much faster than sound (does).
Işık sesten daha hızlı gider.
*I have more many than you (have /do).
Benim senden daha çok param var.
*The house was more expensive than I had expected.
Ev ümit ettiğimden daha pahalı idi. 
*My husband knows more about music than I (kno/do).
Kocam müzik hakkında benden daha çok şeyler biliyor.
*The second part of the test is easier than the first part (is).
Testin ikinci bölümü birinci bölümünden daha kolaydır.

   B. ADVERBIAL CLAUSE OF EQUALITY/INEQUALITY :

1.EQUALITY : EŞİTLİK 
a. As .. (adjective) .. AS/AS .. (adjective +noun) .. AS : 
*Shirley is as clever as Helga (is).
Shirley Helga kadar zekidir.
*Ahmet is as tall as you (are).
Ahmet senin kadar uzun boyludur.
*Mary is as beatiful as her sister (is).
Mary kız kardeşi kadar güzeldir.
*Ali Clay is as strong as a lion (is).
Ali Clay bir arslan kadar kuvvetlidir.
*Mary was as guilty as her husband(was).
Mary kocası kadar suçlu idi.
*George has as much money as I have.
George’un benim kadar çok parası vardır.

*Unfortunately the news was as bad as we had expexted.
Maalesef haber beklediğimiz kadar kötü idi.
b.AS .. (adverb) .. AS :
*How does Filiz speak English? 
Filiz İngilizceyi nasıl konuşur? 
*Filiz speaks Engilish as quickly as Metin (speaks/does).
Filiz Metin kadar çabuk İngilizce konuşur.
*Helen sang French songs as swetly as a French singer (sang/did).
Helen Fransız şarkılarını bir Fransız şarkıcı kadar tatlı söylüyordu.
*David works as carefully as the other students (work/do).
David diğer öğrenciler kadar dikkatli çalışır.
*I always drive my car as slowly as my father (drives/does).
Otomobili her zaman babam kadar yavaş sürerim.
*My father plays the piano as beautifully as I (play/do).
Babam piyanoyu benim kadar güzel çalar.

2. INEQUALITY : EŞİTSİZLİK 
a.NOT SO .. (adjective/adverb) .. AS 
b.NOT AS .. (adjective/adverb) .. AS 
c.NOT SUCH .. (a,an+adjective+ noun) .. AS
*Ayşe is not so beautiful as Fatoş (is).
Ayşe Fatoş kadar güzel değildir.
*Faruk doesn’t run so fast as Nevzat (runs/does).
Faruk Nevzat kadar hızlı koşmaz (koşamaz).
*My father is not so fluent in English as you (are).
Babamın İngilizcesi seninki kadar akıcı değildir.
*You don’T have as much money as I (have/do).
Senin benim kadar çok paran yok.
*My father is not as talkative as my mother (is).
Babam annem kadar konuşkan değildir.
*My friend doesn’t speak English as well as you (speak/do).
Arkadaşım İngilizceyi senin kadar iyi konuşmaz.
*George doesn’t have so (as) many books as I have.
George’un benim kadar çok kitabı yoktur.
*Jack is not such a quick worker as John (is).
Jack John kadar çabuk çalışan bir işçi değildir.
*I am not such a clever student as Oya (is).
Ben Oya kadar zeki bir öğrenci değilim.

C. ADVERBIAL CLAUSE OF PROPORTION : 
Main Clause : The + Comparative of Adjective / Adverb 
Subordinate Clause : The + Comparative of Adjective / Adverb 
*The more money I have, the more I (will) want.
Ne kadar çok param olursa o kadar çok isterim.
*The more you speak, the more practice you(will) have.
Ne kadar çok konuşursan o kadar çok pratiğin olur.
*The more I earn, the more I (will) spend.
Ne kadar çok kazanırsam o kadar çok harcarım.
*The more attention he pays, the more effort he makes.
Ne kadar çok dikkat ederse o kadar çok gayret sarfeder.

*The more I eat, the father I become.
Ne kadar çok yersem o kadar çok şişmanlarım.
*The longer I wait, the more impatient I become.
Ne kadar çok beklersem o kadar çok sabırsız olurum.
*The more interesting a book is, the more quickly one reads it.
Bir kitap ne kadar çok ilginçse o kadar çabuk okunur.
*The more carefully you work, the fewer mistakes you (will) make.
Ne kadar çok çalışırsan o kadar az yanlış yaparsın.
*The sooner you start the sooner you (will) finish.
Ne kadar kısa zamanda başlarsan o kadar kısa zamanda bitirirsin.
*The more frequently you wash your car, the longer it is likely to last.
Arabanı ne kadar sık yıkarsan muhtemelen daha uzun zaman dayanacaktır.
*The older she grew, the more friends she had.
Yaşlandıkça o kadar daha çok arkadaşı oldu.
*The less you argue , the better it will be for you.
Ne kadar az tartışırsan senin için o kadar iyi olur.
Bazen yan cümlecikte (adverbial clause of proportion), bazen de her iki cümlecikte fiiller cümleden çıkartılabilir, fakat cümle yine de kolayca anlaşılabilir.
*The more frightening the film, the more I enjoy it.
Film ne kadar çok korkunç ise o kadar çok hoşuma gider.
*The sooner, the better.
Ne kadar yakın zamanda olursa o kadar iyi olur.
*The sooner he comes, hte better.
Ne kadar erken gelirse o kadar iyidir.

ADVERBIAL CLAUSE OF COMPARISON