Ielts Sınavı

IELTS SINAVI PROGRAMI

Ielts Sınavı Program İçeriği

1 - Ielts Sınavı ( Birebir Özel Ielts Sınavı Hazırlık )
2 - Ielts Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla  Ielts Sınavı Hazırlık )

1 - Ielts Sınavı ( Birebir Özel Ielts Sınavı Hazırlık ): IELTS sınavı konusunda IELTS sınavı kampüslerindeki IELTS sınavı hazırlık platformunda organize edilen IELTS sınavı eğitimi için birebir özel IELTS sınavı hazırlık  dersi almak amacı ile  baş vuru yapan ve kayıt olanlar, IELTS sınavı programının  hangi günlerde uygulanacağı  ve işleneceği  tarihler konusunda söz hakkına sahip olur ve ilk seçim onlara aittir.

IELTS sınavı kategorisinde IELTS sınavı departmanındaki  IELTS sınavı etkinlikleri bünyesinde, uygulamaya sokulan  IELTS sınavı hazırlık için bu tarz bir sisteme baş vurarak  hareket edilmesinin sebebi, öğrencilerin bazı şikayetlerinin  önünü kesmek ve ders almaktan ötürü karşılaştıkları güçlükleri azaltmak içindir. Bazı günlerin özel yaşamlarındaIELTS sınavı eğitim uygulamalarında IELTS sınavı için ders alınan günlerle çakışması ve derse olan ilginin ve devamlılığın sağlanması için  alınmış öğrenci lehine bir karar ve yapılan bir düzenleme.

Böylece öğrenci, özel ve günlük yaşamına uygun bir biçimde IELTS sınavı programı düzenler.  IELTS sınavı dalında IELTS sınavı kampüslerindeki IELTS sınavı eğitim etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve   uygulama alanına konan IELTS sınavına özgü düzenlemelerde sağlanan bu avantajdan sonraki aşamada, öğrenciye başarılı olması için kaç derslik bir IELTS sınavı hazırlık programı uygulanması gerektiği problemi doğar.  Bu sorun da, öğrencinin bilgi ve becerisine, seviyesine ve de sınavda almak zorunda olduğu nota göre organize edilir ve tüm eksik ve yetersiz yanlarını gideren, onaran ve tamamlayan bir " kişiye özel ve özgü IELTS sınav hazırlık programı " tüm incelik, ayrıntı ve özellikleri ile devreye girer ve öğrenci sınava hazır hale getirilir.

2 - Ielts Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla  Ielts Sınavı Hazırlık ): IELTS sınavı alanındaki IELTS sınavı etkinliklerinde IELTS sınavı hazırlık eğitimlerinde  tertip edilmekte olan IELTS sınavı hazırlık için seviyeleri bir birine yakın olan öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplarda yer alarak  birebir özel derse yakın kalite ve özelliklerde IELTS sınavı hazırlık dersi alabilir ve sınavda başarılı olabilirsiniz.

 IELTS sınavı kategorisinde IELTS sınavı hazırlık merkezindeki  IELTS sınavı forumlarında hazırlanan  IELTS sınavı ile ilgili seminerlerde  düzenlenmekte olan IELTS sınavı hazırlık için           gruplar bilimsel araştırmalar sonucu elde edilmiş bulgulara  uyumlu  olarak 4 kişiden oluşturulur ve bu IELTS sınavı için ders alacak öğrencilere bir avantaj olsun diye bilerek yapılmış bir düzenlemedir.

IELTS sınavı dalında IELTS sınavı için kurulan özel bölümlerimizde bulunan IELTS sınavı eğitim departmanında  ki IELTS sınavı gelişme ve geliştirme eğitimlerinde   grup mevcudu az öğrenciden oluşunca, eğitim seviyesinin yükseldiği bir gerçektir. Kalabalık gruplarda öğrenciler pek soru yöneltme imkanına sahip değildir.  Grubun öğrenci sayısının fazla olması buna engel teşkil eder. Diğer yandan , bu tür kalabalık gruplarda eğitmenlerin işi de daha güçtür. Halbuki  gruplar 4 kişiden oluşturulunca, eğitmen her öğrenci ile ayrı, ayrı ilgilenebilir ve rahat, rahat iletişim kurabilir. Bu olumlu oluşumlar öğrencinin odaklanmasını kolaylaştırır ve IELTS sınavında iyi sonuçlar elde edilir.

IELTS SINAVI NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • IELTS sınavı ana birimlerindeki IELTS sınavı hazırlık faaliyetleri bünyesinde  düzenlenen IELTS sınavı hazırlık öğretilerinde grup  mevcudunun  4 kişi ile kısıtlanması ile amacımızın sadece ticari değil iyi bir eğitim olduğu açıkça ortaya konulur.
  •  IELTS sınavı ile ilgili yapılan eğitim organizasyonlarında  düzenlenmekte olan IELTS sınavı hazırlık programlarında 4 öğrenci ile kısıtlanan  grup dersleri mevcudun az olması yüzünden özel ders niteliği ve kalitesini kazanır.
  • IELTS sınavı eğitim sürecinde gerek grup derslerinde gerekse birebir özel derslerde  IELTS sınavı hazırlık programlarını uzman hocalar uygulamaya koyar ve işler. Her biri  eğitimde deneyimli ve bilgi  birikimi yüksek olan hocalarla  sınavda başarıya ulaşmak daha kolaylaşır.
  • IELTS sınavı departmanında uygulanmakta devam eden IELTS sınavı hazırlık öğretilerinde ki Ielts Academic ve General training sınavlarında sınava giren öğrencilerin uygulaması gereken tüm IELTS teknik ve taktikleri IELTS sınavı programları boyunca aday öğrencilere verilir ve sınavda yer alan öğrencinin, soruları doğru ve hızlı bir biçimde yanıtlamasına destek sağlanır.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİ VE ÖĞÜTLER

  • Kendine özgü nedenlerle  sınavdan yüksek bir skor elde etmek zorunda olan ve bu şekilde başarılı olmaları gereken aday öğrencilere,  IELTS sınavı hazırlık için birebir özel ders almaları tavsiye edilir. Bir çok insanın dile getirdiği özel ders pahalıdır sözüne aldırış etmeden birebir IELTS sınavı özel ders  alın. Yüksek not almak için sınavın tüm ayrıntılarını ve özelliklerini bilmek gerekir. Bu tür bir eğitim de ancak özel  IELTS sınavı dersi  alarak mümkün olabilir.
  • Ayrıca, kalabalık gruplarla yapılan IELTS derslerinde verilmesi gereken ders sayısı daha fazladır ve bu nedenle dersler uzun sürer. Özel dersin kısa sürmesi ve bu kısa süre için ödeme yapılması dengeyi sağlar.
  • Oysa, IELTS sınavı için özel birebir ders aldığınızda, süre kısalır ve  bu kısa sürede ödeyeceğiniz bedel ile uzun sürede ödenen bedel eşit hale gelebilir.  IELTS sınavında başarı için özel ders şart.

 

No Comments Yet.

Leave a comment