Ielts Academic Writing

IELTS ACADEMİC WRITING HAKKINDA BİLGİ

Ielts Academic Writing Özellikleri

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  
Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )


Ielts Academic writing, İngilizce imtihanlarında  çok önem kazanır :
1 –  Task 1 : Ielts academic sınavı’nın bu bölümünde sınav’a girenlere  3 türlü grafik ( bar chart , line chart , pie chart) den biri verilir  ve  düz yazı şeklinde yazılması istenir.  Grafikler düz yazıya çevrilirken kurulan cümlelerin yapısı, ne tür akademik kelimeler kullanılması gerektiği  ielts ingilizce özel ders ile  öğretilir . Çünkü bu yazılımlar ielts sınavı’ndan not almak için önemlidir.
 2 – Task 2 :  İelts sınavı’nın ikinci bölümünde katılanlardan Essay yazması istenilir. Katılanlara  Essay yazımında  ne tür  cümle yapıları kullanılması gerektiği, paragrafların nasıl dizayn edileceği ve cümle aralarında kullanılması gereken  geçiş ifadeleri  önceden hazırlanmış Essay kalıpları şeklinde ielts academic  ingilizce özel dersi’nde öğretilir.


(Yazım Tekniği)
IELTS ACADEMIC READING :  Sınavı’n ielts academic reading bölümünde  okuma parçalarının hızlı bir biçimde  nasıl inceleneceği ve  sorulan soruların cevaplarının okuma parçasının neresinde bulunacağı ve nasıl cevaplandırılacağı teknik bir biçimde ielts academic ingilizce özel ders ile öğretilir.Ielts academic sınavı’nın  her bölümünde olduğu gibi okuma parçalarında da verilen süre içinde  cevaplamak  için Okuma Hız Tekniğini bilmek gerekir.

IELTS ACADEMIC LISTENING : Ielts AcademicListening parçalarının dinlenmesinde parçayı dinlerken nelere dikkat edilmesi, parçanın önemli bölümlerinin nasıl anlaşılacağı ve soruların cevaplarının nasıl bulunması  gerektiği teknik bir şekilde ielts academic ingilizce  özel ders de öğretilir. Dinleme tekniği   öngörülen  süre içerisinde soruları  cevaplamakta  çok önem kazanır.

Ielts general training ve Ielts academic sorularını cevaplama teknikleri  büyük bir dikkat ve titizlikle  kurumumuzda  öğretilir.
Ielts general training sınavı’na katılanların  ingilizce  düzeyi  sınav  ile belirlenir veya daha önce ielts general traininig  sınavı’na katıldıysa sınav’dan aldığı nota  bakılarak  ielts general training sınavı’nı kaç dersde başaracakları söylenir. Ders sayısı belirlendikten sonra ielts general training exam hazırlığına ielts  writing dersiile başlanılır bundan amaç ielts general training sınavı‘na katılacakların essay yazımı  sırasında kurdukları cümle yapılarına bakılarak zamanları ve adverb clause, noun clause, passive voice ve relative clause gibi essay yazımında öğrencinin not almasını sağlayacak olan cümle yapılarını  nasıl kulllandığı  ielts general training  ingilizce  özel ders’inde kontrol edilir.
Essay yazımı  esnasında  ielts general training  ingilizce özel dersi’nde belirlenen hatalar ve eksiklikler saptanarak  bunların giderilmesi için özel çalışmalar yapılır. Ielts general training essay yazımında kullanılan cümle yapıları kadar kullanılan kelimelerin kaliteside önemlidir. Ielts general training yazılımlarında  ne kadar çok akademik kelime kullanılırsa alınan not o kadar yüksek olur.

Ielts general training essay yazımı 2 (iki) tanedir.
1 –  Ielts general training birinci yazılım ; Türlü nedenlerle yazılan mektupların nasıl yazılması gerektiği ile ilgilidir.

2 –  Ielts general training ikinci yazılım ise verilen bir konu üzerinde  essay yazılmasıdır. Essay  denilen  bu akademik yazılımda  paragrafların  uygun organizasyonlarla yazılması ve cümle aralıklarında kullanılan  ifadelerin yapıları çok önemlidir.
Ielts general training Sınavı hazırlık ingilizce özel  dersler’de katılacaklara bu yazılımda kullanabilecekleri akademik türdeki kelimeler özel bir şekilde çalıştırılır ve verilen bu çalışmalar izlenerek her ünite bitiminde bir sınav yapılır. Bu şekilde ielts general training sınavına katılacakların akademik  kelime bilgisi arttırılır.


IELTS GENERAL TRAINING (READING) : Bu kısım  ielts academic bölümüne göre biraz daha alt seviyededir. Ama yinede gerek okuma parçasındaki soru  çeşitleri gerekse kelime dağarcığı (vocabulary) çok önemlidir . Ayrıca aynı ielts  general training essayyazımında olduğu gibi okuma parçalarındaki soruların cevaplanmasında gramer, kelime  haznesi ve okuma parçalarını çabuk okuyup  kavrama  ve istenilen sürede cevaplamak  için  teknik gerekir. Bunda da ielts general training türünde essay yazmanın çok önemi vardır essay yazımını  bilen ve   kavrayanlar okuma parçalarını okumak ve cevaplandırmak konusunda daha rahat ederler.