Genel 

Ielts Bölümleri

Ielts Bölümleri hakkında Bilgi

IELTS SINAVINDA BÖLÜMLER

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

IELTS BÖLÜMLERİ:
Listening (Dinleme) ve Speaking (Konuşma) IELTS Bölümleri Akademik ve Genel İngilizce testleri için  aynıdır.

A) LISTENING (Dinleme)
Listening sınavı IELTS imtihanının ilk bölümünü oluşturur. Her biri on sorudan oluşan ve değişik bir dil ve kapsamı olan dört bölümden oluşmaktadır. Her sorunun kıymetinin bir puan olduğu bu sınav yaklaşık 30 dakika sürer. Bu süre dahilinde verdiğiniz bütün yanıtları soru kağıdı üzerine yazmalı ve  sonra size verilecek 10 dakikalık sürede de yanıtlarınızı yanıt kağıdına aktarmalısınız.

1. Bölüm : İki konuşmacı arasındaki sosyal veya yarı resmi kapsamda olan bir konuşma
2. Bölüm : Sadece bir konuşmacı ile yapılan ve akademik yapıda olmayan bir konuşma
3. Bölüm : Sayıları dörde kadar olabilen konuşmacılarla ile yapılan ve ileri düzeydeki durumlarla alakalı konuşma
4. Bölüm : Üniversitede geçen bir konferans veya konuşma

B) SPEAKING (Konuşma):

SPEAKING IELTS Bölümlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
IELTS Speaking testinde dil seviyeniz akıcılık, kelime, dilbilgisi ve doğruluk ve telaffuz alanlarında 1-9 arasındaki puan sistemine göredir

IELTS Speaking sınavı birebir görüşme formunda yapılan üç bölümden oluşmaktadır. Her üç bölümdeki görev de bir birleri ile alakası bulunmayan konular olup değişik dil yapılarını kullanabilmenizi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Speaking bölümünde  tanınan toplam sure 11 ile 14 dakika arasındadır.

Speaking Bölümü

Ielts Bölümleri1. Bölüm: Giriş ve Görüşme 4-5 dakika Bu bölümde başka bölümlere hazırlayıcı kaliteli kendinizle alakalı  bilgiler içeren  ve konuşma IELTS Bölümlerinde esas akıcılığınızı gösteren birkaç soru sorulur.
2. Bölüm: Kısa konuşma 3-4 dakika Testi yapan kişi tarafından seçilecek bir konu üzerinde 1 veya 2 dakika konuşmanız istenir. Konuşmanıza başlamadan evvel hazırlık yapmanız dahilin size bir dakika süre verilir ve nihayetinde  deneyimlerinizle alakalı olan bir konu başlığıyla ile alakalı görüşlerinizi belirtmeniz beklenir.
3. Bölüm: İki yönlü münakaşa 4-5 dakika Bu bölümde verilen konu ile alakalı daha soyut, çıkarımlı sorular sorulacak ve bunları daha çok ve detaylı biçimde münakaşanız beklenecektir.Toplam süre:11-14 dakika

C) READING (Okuma):

Genel Bilgiler: IELTS imtihanının Reading IELTS Bölümlerinde oldukça kısa bir vakit dilimi sürecinde yaklaşık olarak 2.750 kelimelik 2 veya 3 metinden istenilen bilgiyi bulma kabiliyetinizi ölçer. Hem Akademik, hem de Genel Sınav Modüllerinin Reading IELTS Bölümleri  60 dakika içinde 40 soruyu yanıtlamanız gerekir. Her sorunun kıymeti bir puandır.

AKADEMİK MODÜLDE READING:

IELTS Bölümlerinin bu bölümünde her biri dahilin 13-14 soru sorulan ve ayrımlı türlerde ovalan üç metin bulunmaktadır; birinci metin betimsel bir metin olarak nitelendirilirken ikincisi   bir takım münakaşa ve görüşleri içerecek türdedir.

Diğer Yazılar

Leave a Comment