Ielts Dershanesi

IELTS DERSHANESİ HAKKINDA

Ielts Dershanesi Hakkında Bilgi

1 – Ielts Dershanesi ( Birebir Ielts Özel Ders)
2 – Ielts Dershanesi ( 4 Kişilik Gruplarla Ielts Özel Ders)

1 – Ielts Dershanesi ( Birebir Ielts Özel Ders): IELTS dershanesi'nin olduğu platformlarda IELTS dershanesi'nde düzenlenmekte olan birebir IELTS özel dersler kapsamında; özellikle yüksek not almayı amaçlayan ve bu nedenle özel hazırlanmış bireysel programlara katılanlar, birebir özel ders almanın ödülü olarak, derslerin hangi günlerde işlenmesi gerektiğine karar verme şeklinde bir ayrıcalık sahibi olurlar.

IELTS dershanesi'nin bulunduğu kurum içinde ki IELTS dershanesi'nde tatbik edilmekte olan birebir IELTS özel dersler kapsamında;  yüksek skor elde etmek amacı ile sınavın tüm özellikleri düşünülerek hazırlanmış bu özel ve kişisel programlara uyum sağlamak açısından öğrencinin İngilizce seviyesinin yeteri kadar yüksek olması gerekir. Ondan sonra öğrencinin sınavda elde etmek istediği skora,  seviyesine ve bilgi ve becerisine bakılarak karar verilir.

IELTS dershanesi'nin içinde yer aldığı mekanda mevcut IELTS dershanesi'nde tertip edilmekte olan birebir IELTS özel dersler kapsamında; IELTS sınavının istediği özellikler ve bilgiler bir araya getirmiş olan  öğrenciye, programın yetersiz yanlarını toparlayan ve bilgi açıklarını kapatarak öğrenciyi  sınavın istediği düzeye getiren” öğrenciye özgü ve özel ” bir program bütün incelikleri, özellikleri ve ayrıntıları da içerecek şekilde devreye girer.

2 – Ielts Dershanesi ( 4 Kişilik Gruplarla Ielts Özel Ders): IELTS dershanesi'nde toplu olarak küçük gruplar için organize edilmekte olan  IELTS özel dersler kapsamında;  yapılan baş vurular ve kayıtlar arasından seçilen İngilizce seviyeleri biri birine mümkün olduğu kadar yakın 4 öğrenci ile küçük sınıflar oluşturulur  ve 4 öğrenciden kurulu gruplar halinde yapılan bu eğitimlere bile özel ders diyerek açıklamamızın nedeni , bilimsel araştırmalardan elde edilen son verilere  dayalı bir düzenlemedir. Zira, bilimsel araştırmalar, 4 kişi, ile yapılan grup eğitimlerinin en az birebir eğitim kadar etkili olabileceğini ileri sürmüş ve bu fikrini kanıtlamıştır. Bu yüzden,  gruplar öğrencilerin avantajları  da düşünülerek 4 kişiden kurulur.

Bu tür düzenlemelerle ,  IELTS dershanesi'nde toplu olarak az sayıda gruplar için uygulamaya sokulan  IELTS özel dersler kapsamında; eğitim aşamasında ve dershane düzeninde  öğrenciler hem daha rahat etme olanağı bulur hemde istedikleri anda anlamadıkları bir konu ile karşı karşıya kaldıklarında kalabalık gruplarda yapamadıkları bir şeyi yapabilirler. Soru sorabilirler ve mevcut az olduğu için yanıtta alabilirler.

Bu küçük grupların ikinci bir  olumlu yanları da, grubu oluşturan öğrenci sayısı  az olduğundan eğitmenler rahatlıkla öğrencilerle iletişim kurabilir ve onlarla birebir ilgilenebilir.

Elbette ki tüm bu  pozitif düzenlemeler eğitimden elde edilen sonuçlara  yansır ve sınavdan öğrenciler iyi sonuçlar elde ederek çıkar.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR

  • IELTS dershanesi'nde gerek toplu olarak az sayıda gruplar gerekse birebir IELTS dersi alanlar için uygulamaya sokulan  IELTS özel dersler kapsamında; öğrencilere diğer tüm kurumlarda yapılan ve öğrencinin imzaladığı ”  SENET ”  imzalama gibi bir düzen bizde mevcut değildir. Bu konuda çok hoş görülü bir çizgi izleriz. Öğrenci arzu ederse zamanını daha önceden bildirmek şartı ile ödemelerini taksitle de yapabilir.
  • Sınavda başarılı olmak için herkesin pek önemsemediği ama gerçekte sınavda başarının mimarı olan  çok sayıda akademik kelime bilmek bu sınavın olmazsa olmazları arasındadır. Bu sebeple,   IELTS dershanesi'nde hem toplu olarak az sayıda gruplar hemde birebir özel ders alanlar için uygulamaya sokulan  IELTS özel dersler kapsamında; özel hazırlanmış kelimelerle ilgili çalışmalar öğrencilere dağıtılır  ve eksiksiz hepsinin  çözülmesi ve yapılması istenir. Böylece, eğitim alan öğrencilerin hem kelime haznesi gelişir hemde bildikleri kelime sayısı çoğalır.
  • IELTS dershanesi'nde toplu olarak az sayıda gruplar ve birebir ders alanlar için uygulamaya sokulan  IELTS özel dersler kapsamında; dershanede programlar öğrencilere özenle ve önemle uygulanırken verilen eğitimler sırasında öğrencilere sadece eksik İngilizce bilgilerini tamamlayıcı bilgiler verilmez aynı zamanda , onlara girdikleri sınavda sorulan soruların doğru ve daha hızlı bir biçimde cevap vermelerine yardımcı olacak  ” sınav çözüm teknikleri ve taktikleri eğitimi ” de verilerek bu yanları da güçlendirilir.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • Bu sınavda mutlaka başarılı olmak ve yüksek bir skor elde etmek isteyenlere sınava da az bir zamanları varsa mutlaka birebir özel eğitim almaları önerilir.Çok sayıda akademik seviyede yazılar okumak sınavda çok yardımcı olur.
  • Bu sınavı asla küçümsemeden, özel ders alınsa bile özel kişisel çalışmalarla seviye yükseltici alıştırmalar yapmak çok önemlidir.

No Comments Yet.

Leave a comment