IELTS Eğitimi


IELTS EĞİTİMİ PROGRAMI

Ielts Eğitimi  Programı İçeriği

1 - Ielts Eğitimi ( Birebir - Özel Ielts Eğitimi )
2 - Ielts Eğitimi ( 4 Kişiden Oluşan Gruplarla Ielts Eğitimi )

IELTS Eğitimi1 - IELTS EĞİTİMİ  ( BİREBİR ÖZEL IELTS EĞİTİMİ ): IELTS eğitimi alanında  IELTS eğitimi dershanesinde ki IELTS eğitimi platformunda kurulan,  IELTS eğitimi birimlerindeki IELTS eğitimi seminerlerinde, birebir olarak organize edilen özel IELTS eğitimi kapsamında IELTS için yurt içinde veya dışında master veya doktora için baş vuran ve kendilerinden bu sınavdan elde edilmiş yüksek bir skor istenen öğrencilerin katıldıkları ve onlar için şimdiye değin uygulanmış ve şu an uygulanmakta olan tüm IELTS eğitim programlarının içeriklerinden çok farklı bir içerik barındıran, her aşamada, hazırlık öncesi ve arefesinde öğrenciye taşıdığı bilgi ve IELTS çözüm teknikleri hakkında ki sınavın püf noktalarını gösteren bilgileri gösteren , IELTS eğitimi sürecinde adeta bir kaynak kitap niteliğinde öğrenciye her sıkıştığında kapsamında taşıdığı eğitim ve öğretim hakkındaki bilgilerle profesyonel bir yaklaşımla destek olan, özel yöntemlerle hazırlanmış öğrencilerin yüksek skor elde edebilecekleri ve mutlaka başarılı olabilecekleri tüm bilgi ve IELTS tekniklerinin yer aldığı ve öğrenci yararına olacak hiç bir şeyin unutulmadığı   bu  IELTS eğitimi programları ile alınacak IELTS eğitimi seanslarında uygulanan IELTS eğitimi birebir olarak özel IELTS eğitimi biçiminde gerçekleştirilirse aday öğrenciler, eğitim günlerini kendi istedikleri gün ve saatlerde seçme hakkı kazanır. Bu seçim, onlara özel yaşamlarını sürdürürken, gereksinim duydukları  IELTS eğitimini  alma imkanı sağlar.

Adaylara, IELTS eğitimi konusunda  IELTS eğitimi dershanesinde tesis edilen ve uygulamaya konan ve IELTS eğitimi kampüslerinde bulunan IELTS eğitimi birimlerinde gerçekleştirilen IELTS eğitimi etkinliklerinde öğrencilere birebir olarak uygulanan  ve bu kapsamda  yer verilen, IELTS eğitim platformunda, eğitimini hoca ile birebir yapmak isteyenler için  özel bir yöntemle düzenlenmiş IELTS eğitimleri  ile alakalı öğretilerde, kaç ders verilmesi gerektiği yapılan seviye sınav sonuçlarına ve adayın  IELTS sınavında elde etmek zorunda olduğu " score " a göre belirlenir ve IELTS eğitim programı uygulanmaya başlar. Birebir  özel IELTS eğitimi kesinlikle öğrenciye özgü ve onun karakterine ve algılama kapasitesine göre ayarlanmıştır.

2 - IELTS EĞİTİMİ (4 KİŞİDEN OLUŞAN GRUPLARLA IELTS EĞİTİMİ) : IELTS eğitimi dalında kurulmuş IELTS eğitimi ana kampüslerinde ki IELTS eğitimi departmanında IELTS eğitimi için seminerlerde, oldukça sık olarak görülen özel birebir IELTS eğitimi almaya soğuk bakan daha çok toplu gruplar içinde eğitim almanın daha doğru ve maddi açıdan da oldukça uygun olacağını düşünen ve kalabalık bir grupla  IELTS eğitimi almak isteyen aday öğrenciler için IELTS geçme teknik ve taktiklerinin tümünün, sınavı geçmek için en yeni ve çağdaş bilgilerin içinde bulunduğu düzenlemelerle  oluşturulan öğrencinin IELTS sınavına hazırlanırken en büyük dostu, öğrenci sever IELTS eğitimi programlarının uygulandığı ,  seviyeleri denk olan homojen gruplar da mevcuttur.

IELTS eğitimi kategorisinde IELTS eğitimi kampüslerinde düzenlenen IELTS eğitimi panellerinde IELTS eğitimi etkinliklerinde oluşturulan, IELTS kategorisinde,  tek başına eğitim  almak istemeyen, toplu grup eğitimini tercih edenler için çağdaş yöntemlerle  IELTS eğitimleri bünyesinde,  grubu oluşturulan öğrenci sayısının az olması bilinçli bir seçim ve tercihtir. Bu  şekilde, grup şeklinde yapılan IELTS eğitimlerinin bile, birebir özel eğitim kalitesine ulaşması amacı ile yapılmış bu seçim tamamen öğrenci odaklıdır. Grup şeklinde gerçekleşen IELTS eğitimlerinin öğrenciye yararlı olabilmesi için grubu oluşturan sayının 4 kişiyi geçmemesi IELTS eğitimi açısından olmazsa olmazdır.

IELTS EĞİTİMİ için  NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

 • IELTS eğitimi bölümlerinde IELTS eğitimi ile ilgili organizasyonlarda  birebir olarak uygulanan IELTS eğitim programlarında  eğitim veren hocalar IELTS eğitimi konusunda tecrübesi olan , uzman ve gerçek uzmanlardır.
 • IELTS eğitimi departmanlarında IELTS eğitimi uygulamalarında verilen öğretimlerde  organize edilen özel IELTS eğitimleri  sürecindedileyen aday öğrenciler yetersiz buldukları tek bir bölüm için, mesela sadece " reading "  için  IELTS eğitimi alabilir.
 • IELTS eğitimi platformlarında IELTS eğitimi seminerlerinde, tertip edilen özel IELTS eğitimleri sırasında, sınava  hazırlanan aday öğrencilere, hedefi sınavda öğrencinin başarılı olmasını sağlayacak olan, başarı odaklı  çözüm teknikleri IELTS eğitimi de verilir. IELTS çözüm teknikleri ile aday öğrencinin başarılı olması kolaylaştırılır.
 • Akademik sınavlarda, sınava girenlerin akademik kelime bilgisi, başarı sağlamalarında önemli bir işlev görür.  Bu yüzden, IELTS eğitimi platformunda birebir olarak organize edilen özel IELTS eğitimleri verilen seminerlerde,  IELTS eğitimi alan aday öğrencilerin akademik kelime bilgilerini geliştirici ve kelime sayısını çoğaltan özel alıştırmalarla IELTS eğitiminde öğrenciler desteklenir.
 • IELTS eğitimi forumlarında IELTS eğitimi konusunda ki düzenlemelerde, birebir olarak organize edilen IELTS eğitim programlarında yer alan aday öğrencilere onları bizden eğitim alamaya zorlayan beğenmedikleri bir durumla karşılaştıklarında ayrılmak istemelerine engel olan "  SENET "  yapılmaz. IELTS eğitiminde ödemeler taksitle ve öğrencinin uygun gördüğü zaman dilimlerinde tahsil edilir.

NEDEN  BİREBİR ÖZEL DERS

 • Özel IELTS eğitimi, sınavdan yüksek " score " elde etmek isteyen aday öğrenciler için önerilir. Zira bire bir yada face to face denilen yüz yüze yapılan eğitimlerde, sınava girecek olan aday öğrencinin istediği soruları sorabilmesi ve sorulan soruların nitelik ve niceliğine bağlı olarak hoca tarafından cevaplandırılması kesin bir sessizlik ve odaklanma ister ki bu da ancak birebir eğitim ile sağlanabilir.
 • Özel IELTS eğitiminin,  gruplarla yapılan IELTS eğitimlerine  kıyasla  daha pahalı olduğu düşünülse de gerçek hiçte sanıldığı gibi değildir. Zira, sınava hazırlanan öğrenci gereken bilgiye sahipse ve seviyesi IELTS  sınavı için yeterli ise çok sayıda IELTS eğitimi almasına gerek yoktur.

SON SÖZ

Bu kadar yılın deneyimlerine dayanarak söylenebilir ki,  sınavda % 100 başarılı olmak ve arzulanan hedefe varmak açısından   özel IELTS eğitimi  programına katılmak, grup IELTS eğitimi almaktan çok daha iyidir.  Tüm bunlardan önce sınavda başarılı olunacağına tam olarak inanmak ve çok iyi bir sınav öncesi hazırlık dönemi geçirmek gerekir. Elbette, burada , eğitim alınan hocanın çok iyi seçilmesi ve çalışılması istenen konuların savsaklanmadan çalışılması sınavda  başarıya giden yolun açılmasında önemli etkenlerdir.

 • IELTS SINAVI HAKKINDA BİLGİ 
 • Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS)

Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS) anadili olmayan İngilizce konuşanlar için uluslararası bir İngilizce Dil yeterlilik sınavıdır. Cambridge Üniversitesi ESOL Sınavları ortaklaşa onu yönetir, British Council ve IDP Education. Dünyadaki iki önemli İngilizce testinden biridir, diğeri TOEFL'dir. IELTS, Akademik Sınav ve Genel Eğitim Sınavı olmak üzere iki versiyon halinde gelir. Testin Akademik sınavı, üniversitelere veya yüksek öğrenim kurumlarına kayıt olmak isteyenler veya İngilizce konuşulan bir ülkede okumak veya okumak isteyen tıp doktorları veya hemşireler gibi profesyoneller için hazırlanmıştır. Genel Eğitim sınavı, akademik olmayan bir eğitim almak, iş deneyimi kazanmak veya göçmenlik amacıyla kullanmak isteyenler için hazırlanmıştır. IELTS Akademik Eğitim  öğretmenleri, testin her iki versiyonunu da öğretme konusunda geniş bir deneyime sahiptir. İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'daki çoğu yüksek öğretim kurumu, ABD'deki 3.000'den fazla kurumla birlikte IELTS'i kabul etmektedir. Test aynı zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler için bir göçmenlik şartıdır.

Test için asgari puan yoktur, ancak notlandırma Grup 1'den (kullanıcı olmayan) Grup 9'a (uzman kullanıcı) geçer. Farklı grup puanları, çeşitli kurumlar için ve farklı amaçlar için gereklidir. Adaylar, seviyelerini korumak için çok çalıştıklarını ispatlayamazlarsa, iki yaşından büyük bir puan almamaları önerilir. Bu nedenle, test puanları yalnızca iki yıl geçerli sayılır.

2007'den beri, IELTS, yüksek öğrenim ve göçmenlik için dünyanın en ünlü İngilizce dil becerisi sınavı olmuştur. 2012'de 2 milyondan fazla aday 130'dan fazla ülkede teste girdi. Test genellikle üç saat sürer ve Dinleme (40 dakika), Yazma (60 dakika), Okuma (60 dakika) ve sınav görevlisiyle bire bir Konuşma görüşmesi (11-15 dakika) bölümlerinden oluşur.  IELTS, testi mümkün olduğunca objektif hale getirmeyi amaçlayan bazı özelliklere sahiptir. Dünyanın dört bir yanından bir yazar ekibi geliştirildi ve dil bilimsel ön yargıyı en aza indirmek için çeşitli aksan ve yazma stilleri içeriyor. Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme'nin dört kritik İngilizce becerisini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Testin her bölümü, bir adayın cevaplamadan önce soruları okumaya zaman ayırır ve testin sonuna doğru giderek daha zor hale gelir. IELTS, gerçek hayattaki durumları çoğaltmaya çalışır ve ayda dört test tarihi olduğu için çok uygundur. Çevrimiçi uygulama kaynakları, hazırlık kursları, resmi IELTS uygulama materyalleri ve ders kitapları ile Akademik Eğitimin öğretmenlerinden uzman eğitimi de dahil olmak üzere hazırlanmanın çeşitli yolları vardır. IELTS sınavının aşağıdaki belirli alanlarında profesyonel, kişiselleştirilmiş eğitim ve genel test hazırlığı imkanlarını sunar:

 • yazı
 • Okuma
 • Konuşuyorum
 • Dinleme
 • İngilizce kullanımı
 • IELTS için Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi
 • Genel Test Stratejisi