Ielts Hazırlık Kursu

Ielts Hazırlık Kursu Programı

Ielts Hazırlık Kursu Program İçeriği

1  –  IELTS Hazırlık Kursu ( IELTS Sınavı için birebir Özel IELTS Hazırlık Kursu )
2 –  IELTS Hazırlık Kursu ( IELTS Sınavı için 4 kişilik Gruplarla IELTS Hazırlık Kursu )

1  –  Ielts Hazırlık Kursu ( IELTS Sınavı için birebir Özel IELTS Hazırlık Kursu ):IELTS  Hazırlık Kursu temel  eğitim birimlerimizde ki IELTS  Hazırlık Kursu programlarına teke tek olarak  iştirak eden aday öğrencilere,  IELTS  Hazırlık Kursu programlarının  uygulama aşamasında günlük hayatlarının  düzenini değiştirmeyecek şekilde  yapılacak olan derslerin gün ve saatlerini seçme hakkı tanınır. Bu şekilde aday öğrenci kendi istediği gün ve saatlerde aldığı eğitim programını tamamlayabilir. Bireysel  IELTS  Hazırlık Kursu  programlarında önemli hususlardan biri, kurs programının kaç dersten oluşması gerektiği ve aday öğrencinin kaç ders alması halinde sınavda başarılı olabileceği sorunudur. Bunu halletmek amacı ile,aday olan  öğrenciye , IELTS  Hazırlık Kursu   eğitim merkezimizde seviye belirleme sınavı uygulanarak hangi seviyede olduğu ve İngilizce bilgisinin ne derecede belirleyici olabileceği tespit edilir. Bu seviye belirleme sınav sonuçlarına, aday öğrencinin sınavda almak istediği  puanı da hesap edilerek verilmesi gerekli olan ders sayısı tayin edilir ve bu sayıda   IELTS  Hazırlık Kursu programı uygulanır.

2 –  IELTS Hazırlık Kursu ( IELTS Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ielts Hazırlık Kursu ): Grup şeklinde tatbik edilen  IELTS  Hazırlık Kursu programlarının gerçekleştirilmesinde , derslerin aday öğrenciler tarafından daha iyi algılanması ve diledikleri anda anlamadıkları konularla ilgili sorular sorabilmeleri gayesi ile grubu meydana getiren  aday öğrencilerin dengeli bir seviyede olmalarını sağlamak için , grup dersleri başlamadan önce aday öğrencilere seviye  sınavı yapılır. Bu sınav sonucunda seviyeleri bir birine yakın yada denk olan adaylardan 4 kişilik gruplar düzenlenir. Grubu oluşturan aday öğrenci sayısı IELTS  Hazırlık Kursu programında özel bir gaye ile 4 kişi ile kısıtlanır. Zira, bilimsel araştırmalara göre eğitim almak için oluşturulan gruplarda, grubu oluşturanların dersleri daha iyi anlayabilmesi ve özümsemesi açısından en ideal IELTS  Hazırlık Kursu   grup sayısı 4 tür.İşte grupları 4 kişi ile oluşturma  nedenimiz budur. Bu sayıca az olan gruplar da aday öğrenciler rahatlıkla, kalabalık grup derslerinde fırsat bulup yapamadıklarını rahatlıkla gerçekleştirirler. Örneğin, rahatlıkla anlamadıkları hususlarla ilgili soru sorabilir ve konunun tekrarını isteyebilirler. Ayrıca , grup sayısı az olduğundan, gruba  IELTS  Hazırlık Kursu eğitimi veren hocalar, gruptaki adaylarla bire bir ilgilenebilirler ve grup şeklindeki  IELTS  Hazırlık Kursu   programı bireysel IELTS  Hazırlık Kursu   programına benzeşir . Buda IELTS  Hazırlık Kursu   grubunda yer alan aday öğrencilere pozitif olarak etki eder  ve başarıyı daha kolay elde edebilme imkanı doğar.