Ielts Hazırlık Özel Ders


Ielts Hazırlık Özel Ders Programı

Ielts Hazırlık Özel Ders Hakkında Bilgi

1 - Ielts Hazırlık Özel Ders ( Birebir - Ielts Hazırlık Özel Ders )
2 - Ielts Hazırlık Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Hazırlık Özel Ders)

IELTS Hazırlık Özel Ders

IELTS hazırlık özel ders merkezlerimizde ki IELTS hazırlık özel ders programları kapsamında öğrencilerimize verdiğimiz bilgiler içinde Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi veya IELTS in, popüler olarak adlandırıldığı gibi, eğitim ortamının İngilizce olduğu ülkelerde çalışmak için yerli olmayan öğrenciler tarafından alınması gereken bir İngilizce Dil yeterlilik sınavı olduğu belirtilir. IELTS, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'daki Üniversiteler tarafından kabul edilmektedir. Avustralya'da okumak için zorunlu bir sınav haline geldi. Bir IELTS Puanı olmadan Avustralya Öğrenci Vizesi verilemez. Diğer tüm çalışma hedefleri TOEFL veya IELTS için görünmek zorundadır. IELTS, etkili iletişim için önemli olan dört dil becerisinin hepsini test eder: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma.

IELTS Testi iki şekilde mevcuttur

Akademik  - Akademik yurt dışında yüksek öğretim veya mesleki kayıt için başvuran kişiler içindir.

Genel Eğitim  - Genel Eğitim, yurtdışında İngilizce konuşulan bir ortamda ortaöğretim, eğitim programları ve iş deneyimi için göç etmek veya başvuruda bulunmak isteyenler içindir.

Modüllere Genel Bakış : Bu test aşağıdakileri içeren 4 beceriyi kontrol eder:

 • Dinleme
 • Okuma
 • yazı
 • Konuşuyorum

 

Dinleme

 • Yaklaşık 30 dakika + 10 dakika transfer süresi.
 • Test dört bölüme ayrılmıştır. Toplamda 40 soru var.
 • Öğrencilere, soruların yazdırıldığı bir soru kitapçığı verilir. Daha sonra kaset çalınır ve öğrenciler kaset devam ederken aynı anda cevap yazar.
 • Öğrenciler dinleme başlamadan önce sorulara bakmak ve her bölümün sonunda çalışmalarını kontrol etmek için zaman kazanırlar.
Söylem Türleri

Bölüm 1 : Genelde, genel olarak iki kişi arasındaki konuşma, günlük konu. İlk önce bölüm 1'deki sorulara bakmanız için biraz zaman verilir. Daha sonra doğru cevabı dinleyeceğiniz bir örnek duyacaksınız. Sonra dinleme çalınır (örnek dahil). Her alt bölüm için sorulara bakmak için yaklaşık 30 saniye alacaksınız.
Bölüm 2 : Genellikle sosyal işlevsel nitelikteki bir monolog (sadece bir konuşmacı), bilgi verici bir konuşma. Sosyal veya akademik ortam olabilir. sorulara bakmak için birkaç saniyen var. Bu bölümde örnek olmayacak.
Bölüm 3 : Genellikle Akademik ortam, Eğitim / öğretim temelli bağlam gibi iki ila dört kişi arasında yapılan bir konuşma. Bu bölümde de kasette örnek yok.
Bölüm 4: Genellikle Akademik ortam, Eğitim / Öğretim temelli içerik gibi bir monolog olarak verilen bir ders veya konuşma. Arada boşluk yok. Yazılı bir örnek olabilir. Not veya özet tamamlama veya çoktan seçmeli veya çeşitli sorular alabilirsiniz. Burada soru tipleri iki bölüme ayrılmıştır. Örneğin, 31 ila 35 no'lu soru çoktan seçmeli ve 36 ila 40 no'lu soru özet veya tablo tamamlamadır. Şimdi, konuşmacı soru 35'ten 36'ya geçtiğinde, yani soru tipi değiştiğinde, 2-3 saniyelik bir duraklama olacaktır. Bu duraklama, sizin için şimdi soru türünün değiştirildiğine dair bir ipucu.

NOT: Dinleme testi ilerledikçe, kayıt daha zor hale gelir. İlerledikçe daha hızlı olacağı anlamına gelmez; aşamalı olarak karmaşık hale gelir ve adayın tüm Dinleme becerilerini test eder.

Okuma

 • İki Format AKADEMİK ve GENEL EĞİTİM.
 • 60 dakika ve fazladan zaman yok 40 soru.
  Pasajları okumak araştırmaya, vaka incelemelerine ve biyografiye dayanır ve tartışmacıdır. Dergilerden, ders kitaplarından veya web sitelerinden alınmaktadırlar. Bu giderek zorlaşır.

Yazılı

Pasajlar gazete, dergi, katalog ve web sitelerinden alınmıştır. En az bir bölüm ayrıntılı tartışmacı metin içermektedir.

İki Format AKADEMİK ve GENEL EĞİTİM

 • 60 dakika ve fazladan zaman yok.
 • Yazımda iki görev
 • Görev 1 için minimum 150 kelime ve Görev 2 için 250 kelime gerekir

AKADEMİK YAZMA
Görev 1 - Bir Çubuk grafik, Pasta grafik, çizgi grafik, tablo, akış şeması veya bir işlem veya şekil ve ayrıntıları içeren birden fazla çizelgenin birleşimi.
Görev 2 - Bir deneme konusu, çevre, kirlilik, eğitim, bilim ve araştırma, teknoloji vb. Gibi özel araştırma alanları hakkında özel bir konudur.

GENEL EĞİTİM
Görev 1 - kısa bir mektup - resmi, gayri resmi veya yarı üniforma tarzı
Görev 2 - hakkında bir deneme konusu günlük yaşam, yani toplum, çocuklar, aile, eğitim, yaşam tarzı vb.

Konuşma

 • Ana sınav günü dışındaki bir günde düzenlenen (yani Dinleme, Okuma ve Yazma bir günde düzenlenir).
 • 11-14 dakika zaman
 • Üç parça.

Bölüm 1  

 • 4-5 dakika
 • Giriş ve röportaj
 • Examiner ilk olarak kendini tanıtır ve adaya tanıdık konular hakkında sorular sorar.

Bölüm 2  

 • 3-4 dakika
 • Bireysel uzun dönüş
 • Aday, 1-2 dakika boyunca konuşması gereken bir konu ile Cue kartı alır ve konuşmaya başlamadan önce konuya hazırlanmak için bir dakika süre alır. Sınav görevlisi ayrıca aday konuşmayı bıraktığında bir veya iki takip sorusu sorar.

Bölüm 3

 • 4-5 dakika Genişletilmiş konuşma
 • Sınav görevlisi, bölüm 2'deki konuya tematik olarak bağlı sorular sorar ve sorular daha soyut niteliktedir.

 

1 - IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ( BİREBİR IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS): IELTS hazırlık özel ders etkinlikleri çerçevesinde tarafımızdan düzenlenen birebir IELTS hazırlık özel ders programları kapsamında en çağdaş sistem ve yöntemlerle hazırlanmış, IELTS sınavının sonuçları üzerinde kesinlikle ve mutlaka olumlu sonuçlar yaratacak şekilde  bilgi ve tekniklerle donanmış, yaratacağı sinerji ile öğrenciyi motive eden ve daha yoğun ve sıkı çalışmaya iten ve inanılmaz etkinliği ile öğrenciyi amaç ve hayallerine ulaşabileceğine inandıran ve profesyonel bir destek eşliğinde verilen IELTS  özel ders programında  birebir  yer alan öğrenci, direk olarak IELTS hazırlık özel ders programının uygulama zamanını kendi belirler. Öğrencinin istekleri doğrultusunda, IELTS hazırlık özel ders programının uygulanacağı gün ve saatler belirlenir.

IELTS hazırlık özel ders organize edilen merkezimizdeki IELTS hazırlık özel ders eğitim departmanında hasıl olan bu durumun öğrenciye sağlayacağı çok büyük bir avantaj vardır. Öğrenci, istediği gün ve saatleri seçtiğinde, günlük yaşamına göre zamanlamayı düzenleyeceğinden, ders aldığı için yaşamında bir aksama yaşamaz.

IELTS hazırlık özel ders eğitim bölümlerinde tarafımızdan uygulanan bireysel IELTS hazırlık özel dersler kapsamında birebir IELTS hazırlık özel ders programının uygulama aşamasında, öğrencinin kaç ders alması gerektiğine, seviyesine bakılarak ve sınavdan elde etmesi gereken  puan göz önüne alınarak karar  verilir. Bu karar verildikten sonra, uygulanacak olan IELTS hazırlık özel ders programı " kişiye özgü ve özel hazırlık " şeklinde devreye girer.

2 - IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ): Günümüzde kalabalık gruplarla yapılan IELTS hazırlık derslerinden ve uygulanan IELTS hazırlık özel ders programlarından pek olumlu ve doyurucu sonuçların alınamadığı bir gerçek olarak ortadadır. Bu nedenle IELTS hazırlık özel ders seviye geliştirme eğitimlerinde verilen IELTS hazırlık özel ders programlarının uygulama aşamasında  yinede teknik veya taktik sebeplerden ötürü bazı insanlar bu grup derslerine rağbet etmekte ve daha çok bu tür derslere katılmaktadır. Verilen derslerin kalitesini ve özgün niteliklerini korumak adına artık çok iyi sonuç alıcı, üzmeyen, olumlu sonuçlar   yaratan, heyecanı ve umutları canlı tutan, öğrencinin isteklerine ulaşabileceği izlenimini sürekli veren küçük gruplar için hazırlanmış IELTS hazırlık özel ders programlarının uygulandığı küçük sınıflarda ders ve eğitim  vermek geçerli oldu. Bu nedenle    seviyeleri bir birine çok yakın olan 4 öğrenciden oluşturulan küçük gruplara dahil  olarak  hazırlık dersleri alabilirsiniz.

IELTS hazırlık özel ders programlarında gruplar özel olarak ve bilimsel araştırmalar ışığında, bilinçli bir biçimde 4 kişiden oluşturulur. Zira, gruplar 4 kişiden oluşunca, sayı az olduğu için kalabalık gruplarla ders yapan öğrencilerin sahip olamadığı bir imkana kavuşur öğrenci,  IELTS hazırlık özel ders programlarında istediği gibi soru sorabilir anlamadığı bir konu olduğunda.

IELTS hazırlık özel ders programlarında öğrenci sayısı az olunca, IELTS hazırlık özel dersi veren eğitmen de rahatlar ve her bir öğrenci ile teker, teker ilgilenebilir ve onlarla iletişim kurabilir.

Bu durum, grup derslerinde verilen eğitimin kalitesini yükseltir ve nitelikli, sonuçları olumlu olan bir IELTS hazırlık özel ders  programı ortaya çıkar.

IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 • IELTS hazırlık özel ders eğitim bölümlerinin hazırladığı ve uyguladığı IELTS hazırlık özel ders platformunda birebir hazırlık ve grup hazırlık programlarına katılan ve ders alan öğrencilerin hiç birine onları bizden ders almaya iten ve zorlayan bunun içinde yasal bir sorumluluk yükleyen öğrencinin sıkıntısı  ve baş ağrısı olan  "  SENET "  yapılmaz. Öğrenciler, IELTS hazırlık özel ders ödemelerini taksitlerle kendi belirledikleri tarihlerde yapar.
 • Sınavın  kapısını açan altın anahtar, çok sayıda akademik kelime bilmektir. Bu nedenle IELTS hazırlık özel ders etkinlikleri kapsamında organize edilen IELTS hazırlık özel ders programlarında özel hazırlanan akademik kelimelere ait alıştırmalar öğrencilere verilir ve bu alıştırmaların tümünün eksiksiz bir şekilde yapılması istenir. Bu  aşamada, öğrenci çok yakından izlenir ve alıştırmaların yapılması için uyarılır.
 • IELTS hazırlık özel ders programların uygulamalarında öğrenciye, sınavda soruların doğru yanıtlanmasına % 100 katkı sağlayan  ve yanıtlamayı hızlandıran " sınav çözüm teknikleri ve taktikleri " dersleri de verilerek öğrenci bu yönde de geliştirilir.
 • IELTS hazırlık özel ders programını veren ve uygulayan hocalar, hazırlık konusunda uzman ve deneyimli eğitmenlerden oluşur.


ÖĞRENCİLERE ÖĞÜTLER

 • Özel ders alın. IELTS hazırlık özel dersi almaktan kaçınmayın. Kalabalık gruplarla yapılan dersler, özel dersler kadar verimli olamaz ve olumlu sonuçlar alınmaz.
 • Şayet olabilirse, hazırlık sürecinde işi gücü bırakın. Sadece hazırlığa odaklanın. İşiniz, gücünüz sınav için  çalışmak olsun.
 • IELTS hazırlık özel ders programlarında özel ders bile alsanız, sadece hoca ile yapılan çalışmalarla kalmayın. Mutlaka kişisel çalışmalar yaparak sürekli kendinizi hazır tutun. yenileyin bilgilerinizi ve hatta olursa daha da yeni bilgiler ekleyin.
 • Sınav öncesi okuyabildiğiniz kadar çok akademik seviyede yazılar okuyun. Bu tür bir çalışma size sınavda okuma parçalarının yanıtlanmasında kat sağlayacaktır.
 • Bol, bol dinleme alıştırmaları yapın. Kulağınız akademik seviyede ki kelimelerin telaffuzuna iyice alışsın.

No Comments Yet.

Leave a comment