Ielts Hazırlık Özel Ders

IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS PROGRAMI
( ACADEMIC VE GENERAL TRAINING )

Ielts Hazırlık Özel Ders Program İçeriği

1 - Ielts Hazırlık Özel Ders ( Birebir Ielts Hazırlık Özel Ders )
2 - Ielts Hazırlık Özel Ders ( 4 Kişilik Gruplarla Ielts Hazırlık Özel Ders )

1 - IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS (BİREBİR IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ):IELTS hazırlık özel ders merkezlerinde kurulan IELTS hazırlık özel ders platformundaki  IELTS hazırlık özel ders seminerlerinde, IELTS sınavının zorluğunu bilen ve korkanların ve bu sınavın sadece bilgi ile yapılmayacağı kesinlikle teknik gerektirdiğini bilenlerin ve sınavdan mutlaka yüksek bir skor alması istenenlerin baş vurduğu bu programlara birebir IELTS hazırlık özel ders almak üzere katılan aday öğrenciler, ders alacak günlerini kendileri bizzat belirler ve onların belirlediği gün ve saatlerde IELTS hazırlık özel ders programı uygulanır. Aday öğrenciler kaç ders  verilmesi gerektiği, IELTS hazırlık özel ders merkezlerinde yapılan seviye sınav sonuçlarına, becerisine, algılama kapasitesine  ve adayın IELTS sınavında almak istediği " score " a göre belirlenir.

2 - IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ): IELTS hazırlık özel ders departmanlarında sayısı az küçük gruplarla yapılan IELTS hazırlık özel derslerinin kalabalık gruplarla yapılan  IELTS hazırlık  özel  derslerine oranla ne kadar  kaliteli ve etkin ve kalabalık gruplarda var olan  yakınmalardan ne derece uzak olduğunu bilenlerin katıldığı bu programlarda 4 kişiden oluşan gruplara dahil olarak birebir IELTS hazırlık özel ders kalite ve özelliklerine çok yakın olan ders almak da mümkün. Bu kalitenin sağlanması amacı güderek , grubu oluşturan öğrenci sayısı 4 kişiden oluşturulmuştur. Bu şekilde birebir IELTS hazırlık özel ders kalitesine yaklaşılmış ve aynı kaliteye çok yakın bir ders  yöntemi oluşturulmuştur.

NEDEN IELTS HAZIRLIKTA ÖZEL DERS

Özellikle, Ielts sınavında yüksek score elde etmek amacını taşıyanların, birebir IELTS hazırlık özel ders almalarında çok büyük fayda vardır. Zira, bu kadar yüksek bir score elde etmenin tek yolu budur. Bu şekilde ancak IELTS  sınavının teknik ve taktik yapısı anlaşılır ve akılda kalıcı olur. Aksi halde, kalabalık gruplarla yapılan derslerde anlatılanların akılda kalması ve kalıcılığın sağlanması rastlantılara kalır. IELTS sınavında başarılı olmak için İngilizce bilmek yetmez. Sınavın teknik yapısı, ne tür soruların nasıl çözülmesi gerektiği gibi bilgilere de ihtiyaç vardır. Bunlar özel bilgilerdir ve de ancak birebir IELTS hazırlık özel ders alarak anlaşılır ve özümsenir.


NEDEN IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS için BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • IELTS hazırlık özel ders ünitelerindeki  IELTS sınavı hazırlık  özel ders programında yer alan IELTS hazırlık özel ders eğitmenlerinin tümü, bu sınavın  eğitimi konusunda uzmanlaşmış ve İngilizce öğretmeyi çok iyi bilen hocalardır.
  • IELTS hazırlık özel ders kampüslerindeki IELTS sınav programlarına katılan aday öğrencilere onları dersten ayrılamaz hale getiren ve yasal bir engel olarak karşılarına dikilen "  SENET " yapılmaz. Ödemeler IELTS hazırlık özel derslerde   öğrenci tarafından uygun görülen tarihlerde taksitle yapılır.
  • IELTS hazırlık özel dersleri sırasında, öğrencilere sadece İngilizce bilgileri değil beraberinde sınav teknikleri ve taktikleri eğitimi de verilir.
  • IELTS hazırlık özel ders alan öğrenciler ayrıca, IELTS sınavının en önemli unsurlarından biri olan kelime haznesinin genişliği konusunda, özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalarla desteklenir.

 

No Comments Yet.

Leave a comment