Ielts Özel Ders İstanbul


Ielts Özel Ders  İstanbul Programı

Ielts Özel Ders İstanbul Programı İçeriği

1- Ielts Özel Ders İstanbul ( Birebir Ielts Özel Ders)
2 - Ielts Özel Ders İstanbul ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Özel Ders  )

1 - IELTS ÖZEL DERS  İSTANBUL (Birebir IELTS ÖZEL DERS ):  IELTS Özel Ders İstanbul eğitim merkezindeki IELTS Özel Ders İstanbul platformunda düzenlenen IELTS Özel Ders İstanbul öğretilerinde birebir IELTS özel ders almanın gücünü, IELTS sonuçları üzerindeki inanılmaz derece yarattığı olumlu etkiyi öğrenciye ve itici bir güç sağlayan sinerjiyi , özellikle yüksek bir skor almakla yükümlü olanların birebir özel derslerde kullanılan ve uygulanan IELTS özel ders İstanbul programlarının ne denli yararlı, çağdaş ve en son teknik bilgi ve yöntemlerle donanmış ve öğrenci odaklı olduğunu bilen ve bu programlara birebir olarak IELTS özel ders  almak üzere müracaat eden ve kayıt yaptıran öğrenciler,  IELTS Özel Ders İstanbul programının uygulanacağı günleri ve hatta saatlerini bile kendileri belirler. Böylece, derse  katılanlar yaşadıkları hayattan kopmadan her hangi bir rahatsızlık yaşamadan   IELTS Özel Ders İstanbul programında yer alabilirler. Özel ders aldıkları için bir problem yaşamazlar.

IELTS özel ders İstanbul departmanlarında ki IELTS Özel Ders İstanbul birimlerinde kurulan IELTS özel ders İstanbul sınıflarında, bireysel stilde düzenlenen  IELTS özel ders kapsamında; programın kaç derslik olması gerektiğine, öğrencinin sınavda almak zorunda olduğu score a ve İngilizce bilgisine bağlı olarak  karar verilir. Tüm bu tespitler yapıldıktan sonra, en uygun olan " kişiye özgü ve özel IELTS Özel Ders İstanbul programı " devreye sokulur ve eğitim başlar. IELTS Özel Ders İstanbul eğitim merkezindeki bu IELTS Özel Ders İstanbul programının uygulamasında, ders  karşılıklı eğitmen-öğrenci tarzında gerçekleşir.

2 - IELTS ÖZEL DERS İSTANBUL ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  IELTS ÖZEL DERS ): Çok sayıda öğrenciden oluşturulan gruplarda verilen IELTS derslerinin  öğrenciye hiç bir yarar getirmediği artık toplumun çoğu tarafından bilinir hale geldi. Bu nedenle  IELTS özel ders İstanbul eğitimlerinde küçük gruplar için uygulanan IELTS özel dersler sürecinde; gerçek eğitimciler ve eğitime gönül adayanlar buna bir çözüm getirmek üzere harekete geçti ve çözüm olarak grubu oluşturan öğrenci sayısını olabildiğince azaltma yolunu seçti ve uygulamaya başladı. IELTS Özel Ders İstanbul kategorisinde bunu ilk yapmaya başlayanlardan biri de elbette bizdik. En çağdaş yöntem ve sistemlerle ve bu mantıkla hazırlanmış IELTS Özel Ders İstanbul programlarının uygulandığı 4 öğrenci ile kurulan ve İngilizce bilgileri bir birine olabildiğince yakın olan gruplara dahil olarak, IELTS özel ders İstanbul programlarında ders  alabilirsiniz ve  istediğiniz amaca ulaşabilirsiniz.

IELTS Özel Ders İstanbul ana kampüsünde tertiplenen IELTS Özel Ders İstanbul seminerlerinde küçük gruplar için uygulanan IELTS Özel Ders İstanbul  bünyesinde; bu grupların neden bu şekilde 4 kişiden oluşturulduğu konusuna açıklık getirmek  amacı ile denebilir ki  , gruplar tamamen bilimsel bulguların ışığında 4 kişiden oluşturulmuş ve 4 öğrenci ile grup sayısı sabit hale getirilmiştir.  Çünkü, yapılan araştırmalara göre, grup şeklinde yapılan dersler  ve verilen eğitime 4 kişi katılırsa elde edilen sonuçlar çok olumlu çıkmaktadır.

Tüm bu bilgilere  dayanarak IELTS Özel Ders İstanbul ile ilgili tüm alanlarda, sayısı az mini  gruplar için düzenlenen IELTS Özel Ders İstanbul  ile ilgili içerikte; bu şekilde bir düzenlemeye gidilmiş ve öğrenci sayısı 4 kişi olarak düzenlenmiştir. Bu şekilde, grup  IELTS Özel Ders İstanbul programlarında ders alan öğrenciler, öğrenci sayısının , sayıca az olmasından ötürü kalabalık gruplarda  pek mevcut olamayan ve oldukça zor olan " soru sorabilme " imkanına kavuşur.

Öğrenci sayısının az olmasının doğal bir sonucu olarak, IELTS Özel Ders İstanbul kampüslerindeki IELTS Özel Ders İstanbul panellerinde, IELTS özel ders  İstanbul programını uygulayan eğitmenler de, öğrencilerle  rahat bir biçimde  ilgilenmekte ve birebir iletişim kurarak, iyi bir eğitim verebilmekte böylece olumlu sonuçların elde edilmesine katkı sağlamaktalar.

IELTS ÖZEL DERS  için NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • IELTS Özel Ders İstanbul dershanelerinde verilen IELTS Özel Ders İstanbul daki öğretilerde  uygulanan IELTS özel derslerin içinde; IELTS Özel Ders İstanbul programında yer alan  ve birebir özel ders yada grup derslerine katılan öğrencilere  beğenmedikleri bir durumla karşı karşıya gelseler bile onları ders aldıkları  IELTS Özel Ders İstanbul programından çıkamaz hale getiren ve adeta mahkum eden "  SENET " uygulaması yoktur. Öğrenci, ödemelerini kendi belirlediği tarihlerde taksitle yapar.
  • Bu uluslar arası akademik sınavda başarı sağlamanın en önemli unsurlarından biri bilinen akademik kelime sayısının olabildiğince fazla olmasıdır. Bu yüzden, IELTS Özel Ders İstanbul birimlerinde yapılan IELTS Özel Ders İstanbul  etkinliklerinde  sayısı az mini  gruplar  yada birebir özel ders alanlar için uygulamaya konan IELTS Özel Ders İstanbul  faaliyetleri içerisinde; ders  programına iştirak eden   tüm öğrencilere özel olarak hazırlanmış akademik kelimeler ile ilgili alıştırmalar dağıtılır ve bu alıştırmaların tamamının eksiksiz bir biçimde  çözümü istenir. Bu aşamada, IELTS Özel Ders İstanbul eğitim merkezindeki öğrenciler, çok yakından izlenerek alıştırmaların yapılması sağlanır ve yapmayanlar derhal ikaz edilir.
  • IELTS Özel Ders İstanbul  için yapılan panellerdeki IELTS Özel Ders İstanbul  uygulamalarında, gerek sayısı az mini  gruplar gerekse birebir özel ders alanlar için düzenlenen IELTS Özel Ders İstanbul  ile ilgi organizasyonlarda; programın uygulama aşamasında, IELTS Özel Ders İstanbul programına  iştirak eden öğrencilere sadece İngilizce bilgileri değil, yanı sıra sınavda öğrencinin işini çok kolaylaştıran "  IELTS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri  " hakkında da bilgiler verilerek sınavda başarılı olma olasılıkları arttırılır.
  • IELTS Özel Ders İstanbul ana merkezine bağlı olan birimlerde hazırlanan IELTS Özel Ders İstanbul hakkında ki programlarda, sayısı az küçük  gruplar   diğer yandan da bireysel dersler için tertip edilen IELTS özel ders ve öğretilerinde;  IELTS Özel Ders İstanbul programlarında görev alan ve eğitim veren eğitmenlerin tamamı, sınava hazırlık konusunda yılların tecrübesine  sahip uzman  ve en önemlisi  sınavın nasıl çalışılırsa başarılacağını bilen ve bunu her türlü yöntemi kullanarak öğrencinin anlayabileceği sistemi bulan ve öğretebilen eğitmenlerdir.
  • IELTS Özel Ders İstanbul ünitelerinde hizmet veren IELTS Özel Ders İstanbul sınıflarında hem sayısı az mini  gruplar hemde bireysel dersler için düzenlenmekte olan IELTS özel ders  için yapılan düzenlemelerde; öğrenci, arzu ederse kendisinde  yetersiz gördüğü tek bir bölüm için de  IELTS Özel Ders İstanbul programlarında derse  katılarak eğitim alabilir.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

  • IELTS için çalışırken özel ders alın. Hele Sınava girmek için önünde kısa bir süre kalan öğrencilerin özel ders almaları önemle tavsiye edilir.
  • IELTS özel ders almaktan pahalı olduğunu düşünerek vaz geçmeyin . Sanıldığı gibi pahalı değil ve üstelik harcanan paralar sınav kazanılınca zaten geri dönecek olan ödemeler olacaktır.
  • IELTS öncesi, sık, sık bireysel çalışmalar yapın. Özel ders alsanız bile bununla yetinmeyin. . Dağarcığınıza olabildiğince çok akademik kelime yükleyin. Sınavda lazım olacak.
  • IELTS öncesi, çok sayıda akademik düzeyde yazılmış  yazılar okuyun. Dergi, gazete, makaleler okuyarak okuma alışkanlığınızı ve okuduğunu anlama kapasitenizi ve algılamanızı  geliştirin. Çok sayıda essay yazarak yazma alışkanlığı edinin ve yazı yazma konusunda ki bilgilerinizi yerli yerine oturtun.

No Comments Yet.

Leave a comment