Ielts Sınav Bilgisi

 Ielts Sınav Bilgisi Hakkında

Ielts Sınav Bilgisi İle İlgili Açıklama 

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

Sınav bilgisi, sınava girmek isteyenlerin gereksinimi olan bir şeydir. Bu nedenle, bu konuda bir açıklama yapmanın gerekli olduğu aşikardır. Bu makalede yapmaya çalıştığımızda bu.

Bütün dünyadaki resmi ve hususi kurumların imtihan tarihinden sonraki iki senelik zaman dilimi içinde geçerli olan  bu sınavlara  İngiltere, Malta, Avustralya ve Yeni Zelanda’da hazırlık eğitimlerine katılabilirsiniz. Bu kursların başlangıç tarihi, ders sayıları ve süresine danışmanlarla birlikte karar vererek sizin açınızdan en uygun tarihi seçebilirsiniz.

Bu sınav İngilizce seviye belirleme imtihanı olduğundan ötürü İngilizce konuşulan ülkelerde sınav hazırlık kursuna dahil olmak kısa sürede daha çok yol kat etmenizi sağlayacaktır. Sınav Hazırlık Kursları umumiyetle 4-12 hafta sürmektedir ve bu kursların haftalık ders saatleri 15 ile 30 ders arasında oynar.

Herhangi bir Pazartesi günü başlayabileceğiniz Hazırlık Kursu bünyesinde yazma teknikleri, dil bilgisi uygulamaları, konuşma becerileri, dinleme, okuma ve kelime dağarcığını geliştirme konularında eğitim alırsınız. Bunlarla beraber, imtihana yönelik bir takım teknikler de bu kursların size sağlayacağı yararlar arasındadır.

Hazırlık konusunda eğitim aldığınız eğitim kurumu imtihana müracaat etmek için  gerekli bilgiler konusunda size destek olacak ve hatta sizin adınıza müracaatta bulunabilecektir.

IELTS Hakkında

IELTS (International English Language Testing System) neticesi açısından dünyaca tanınan bir İngilizce imtihanıdır. Her sene bir milyondan çok sınav adayı  bu imtihana girmekte ve akademik  ya da iş yaşamlarında yeterli  düzeyde İngilizce bildiklerini bu imtihandan elde ettikleri neticeler ile ispat etmektedir.

IELTS imtihanı iki türlü Uygulanır

-General Training: iş dünyası ya da göçmenlik müracaatları yapmak amacı ile  yeterli düzeyde İngilizce bildiğini ispat etmek isteyenler tarafından tercih edilir.

Academic Training ise İngilizce eğitim veren bir yüksek tahsil kurumunda lisans , master   veya doktora programında yer almak  isteyenlerce tercih edilir.

IELTS Sınavına Katılmanın Kazandırdıkları?

120 ülkede 6000’den çok kurum tarafından kabul edilen bu imtihanla ; imtihana iştirak eden adaylar hem iş dünyası hem de akademik sahadaki  planları açısından gerekli düzeyde İngilizce bildiklerini ispat etmiş olurlar. Sınavdan başarılı bir netice alındığı takdirde sınava katılanlar resmi ve akademik  tarzda yazı yazmayı, okumayı, münakaşa ortamlarında konuşmayı ve dinlediğini kavradığını ve anladığını  öğrenmiş olur. Diğer bir deyişle, akademik dersleri dinleyebilir, film izleyebilir internet üzerinden araştırma yapabilir, e-posta, sunum ve rapor hazırlayabilir.

Sınava Kimler Katılabilir?

IELTS vatan dışında tahsil görecekler, eğitim dili İngilizce olan yüksek öğretim kurumlarında eğitim alacaklar, çok uluslu şirketlerde ya da yabancı firmalarda çalışacaklar açısından geçerli bir imtihandır. Sınava katılmak isteyen aday öğrencilerin İngilizce seviyesinin en az orta-üzeri (upper-intermediate) olmasına salık verilir..

Sınava Nasıl Hazırlanılır?

Sınava hazırlanmak isteyenlerin kitapçılarda ve internet ortamında birçok kaynağa erişmesi mümkündür. 

Ielts sınavına hazırlananlara orta üstü (upper intermediate) düzeyde İngilizce bilmesi tavsiye edilir. Sınavdaki “Dinleme” (Listening) bölümü için çokça yabancı film izlemek ve alt yazılardan kaçınılması  gereklidir. Ancak bu şekilde dinleme yetisi gelişir. Bununla birlikte akademik düzeydeki yayınlar “Okuma” (Reading) bölümü için size destek olacaktır. Herhangi bir uzman gözetiminde hazırlık söz konusu değilse “Yazma” (Writing) bölümü için yapılan yanlışların  belirlenmesi  ve doğrusunun bulunması basit olmayacaktır. Bu yüzden, böyle bir imtihana bir kursta hazırlanmanızı tavsiye ederiz.

 Sınavın Formatı ( Özelliği )

Katılacağınız IELTS imtihan türü ayrım etmeksizin (Genel ya da Akademik) imtihanınız 4 ayrı etaptan meydana gelir.

Listening: Süresi 30 dakika olan bu bölüm 4 ayrı kısımdan ve 40 sorudan oluşmaktadır. Bu bölümün gayesi adayın duyduğunu kavrama yeteneğini ölçmektir.

Reading: Adayın İngilizce’yi okuyarak neler kavrayabileceğini kıymetlendirme gayesi ile hazırlanır. 3 kısım ve 40 sorudan meydana gelen bölüm 60 dakika sürmektedir.

Writing: Adaydan belirlenen konular hakkında 60 dakikalık bir zaman diliminde  biri 150 kelimelik öteki de 250 kelimelik iki kompozisyon hazırlaması beklenir. Bunun yaptırılmasındaki  gaye aday öğrencinin akademik  yazma seviyesini belirlemek içindir.

Speaking: 12-15 dakika süren bu bölümde sınava katılan aday öğrenciden günlük konulardan evrensel  konulara kadar geniş bir dilimde  konuşması istenecektir.

Puanlama

Sınavdan elde edilen neticeler 1-9 arasında oynayan skalada kıymetlendirilmektedir. Elde ettiği Skor 6- 6,5 olan kişi birçok üniversite tarafından kabul edilebilir. Ancak aday dünyada derece yapmış mekteplerden birine kaydını yaptırmayı düşünürse alması gereken en az puan 7 ya da 7,5’dir. Ancak hazırlık programları olan üniversiteler bu konuda daha anlayışlıdır ve öğrencilerinden 5 ya da 5,5 düzeyinde bir skor almalarını yeterli görebilirler.

Sınavın  Puanlandırma Sistemi

9 – Uzman (Expert User)
8 – Çok İyi (Very Good User)
7 – İyi (Good User)
6 – Yeterli (Competent User)
5 – Vasat (Modest User)
4 – Sınırlı (Limited User)
3 – Çok Sınırlı (Extremely Limited User)
2 – Zayıf (Intermittent User)
1 – Çok Zayıf (None User)