Ielts Sınavı Hakkında Bilgi

Ielts Sınavı Hakkında Bilgi

Ielts Sınavı Hakkında Bilgi Ve Açıklama

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Ielts Eğitimi  )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  Ielts Eğitimi  )

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Ielts Eğitimi  ) : Genelde, IELTS sınavından yüksek bir puan elde etmek isteyenlerin tercih ettikleri birebir özel ders programına katılanlara eğitimin yapılacağı gün ve saatleri belirleme önceliği tanınır. Bundan amaç, eğitim alan aday öğrencinin günlük yaşamında bir değişiklik yapmasına gerek kalmaması içindir. Programın kaç  ders süreceği ve kaç ders olması gerektiği, aday öğrencinin İngilizce seviyesine ve sınavda almak istediği nota göre belirlenir.

2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  Ielts Eğitimi  ): 4 kişiden oluşturulan bu homojen gruplarda, birebir özel ders kalitesine çok yakın sınav hazırlık eğitimi almak mümkündür. Grup şeklinde yapılan eğitimin birebir özel ders kalitesinde olabilmesi amacı ile, grupları oluşturan öğrenci sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Zira, 4 kişi gibi az sayıda öğrenci ile yapılan ielts eğitiminde birebir ders programı uygulanabilir olmakta ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

 

IELTS NEDİR

Ielts Sınavı hakkında bilgi verilmesi gerekirse, söylenecek en kısa söz,  İngilizce bilgi seviyesini belirleyen ve uluslararasında en çok rağbet gören sınavlardan  biridir. IELTS, İngilizcenin geçerli olduğu alanlarda öğretim görmek  veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil  düzeyini ölçmek amacı ile düzenlenir .

100’ü aşkın  ülkede eğitim kurumları, devlet kurumları, profesyonel organizasyon ve şirketler bu sınavdan elde edilen neticeleri  İngilizce bilgisinin bir sonucu olarak kabul etmektedir. Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumlarına girmek amacı ile  ve Türkiye´de bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık eğitiminden sorumlu olmamak için bu imtihandan elde edilen  skor kabul edilir.

IELTS, adayların dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini test eder. Sınav 4 esas bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) meydana gelir.Akademik ve Genel IELTS imtihanları vardır, ancak üniversite eğitimi yapmak için geçerli olan Akademik IELTS imtihanıdır.

IELTS dört beceriyi (listening, reading, writing, speaking) ölçen bir imtihandır. İster Akademik Modülden ister Genel Modülden imtihana girsinler, tüm öğrenciler aşağıdaki tabloda gösterilen dört bölümdeki soruları da yanıtlamak zorundadırlar.

AKADEMİK MODÜL GENEL MODÜL
Reading
Writing
Speaking
Listening
Listening ve Speaking bölümlerinin soruları Akademik ve Genel modüller bakımından aynıdır, ancak Reading ve Writing bölümleri bir birinden değişiktir.

Her iki sınavın toplam süresi 2 saat 45 dakikadır. Adaylar Listening, Reading ve Writing bölümlerinin sorularını sırayla yanıtlarlar – bu bölümler bir gün içinde bitirilir . Speaking sınavı test merkezinin uygunluğuna bağlı olarak başka sınavlardan yedi gün önce veya sonra yapılabilir.

IELTS BÖLÜMLERİ:
Listening (Dinleme) ve Speaking (Konuşma) bölümleri Akademik ve Genel İngilizce sınavları bakımından aynıdır.

A) LISTENING (Dinleme)

Listening testi IELTS imtihanının ilk bölümüdür. Her biri on sorudan meydana gelen ve bir birinden değişik olan bir dil ve konu kapsamlı dört bölümden oluşturulur. Her sorunun kıymetinin bir puan olduğu bu sınav yaklaşık 30 dakika sürer. Bu süre dahilinde verdiğiniz tüm yanıtları soru kağıdı üzerine yazmalı ve  verilen 10 dakikalık sürede de yanıtlarınızı yanıt kağıdına geçmelisiniz.

1. Bölüm İki konuşmacı arasındaki sosyal veya  ciddi konuları içeren   bir konuşma
2. Bölüm Sadece bir konuşmacı ile yapılan ve  bilimsel konuları kapsayan bir konuşma
3. Bölüm Sayıları dörde kadar olabilen konuşmacılarla ile yapılan ve bilimsel durumlarla  bağlantılı bir  konuşma
4. Bölüm Üniversitede geçen bir konferans veya konuşma
IELTS Listening testi gerçek manada karşılaşacağınız belirli bir bilgiyi ya da ayrıntıları dinlerken temel fikri veya konuşmacının düşüncelerini özümseme  ve anlama becerilerinizi test eder . Sınavda başarılı olmak bakımından her bir kaydı dinlemeden evvel her bölümdeki soruyu okumanız amacı ile  size verilen vakti iyi kıymetlendirip sizden ne yapmanızın istendiğini tam olarak anlamanız çok mühimdir.

Soru tipleri: Bazı sorular bir formun, çizelgenin veya şeklin tamamlanması ile alakalı olurken, bazıları da not tamamlama veya dinlediğiniz konuyla alakalı bir listedeki bir takım bilgileri birleştirmenizi gerektiren özellikte ya da çoktan seçmeli olabilir.

B) SPEAKING (Konuşma) :

SPEAKING Sınavında  Dikkat Edilmesi Gerekenler?
IELTS Speaking sınavında dil seviyeniz akıcılık, kelime, dil bilgisi ve doğruluk ve telaffuz alanlarında 1-9 arasındaki puan sistemine göre değerlendirilir.

IELTS sınavını gerçekleştirenler  ölçme ve kıymetlendirmeleri en iyi yapacak biçimde hususi olarak eğitilmişlerdir. Öğrencilerin gergin, stresli olabileceklerini bildikleri için sınav  esnasında  oldukça açık, anlaşılır ve teşvik edici davranma yoluyla sınava girenlere destek olurlar.

Size ne sorulduğunu dikkatle dinlemeniz ve sorulara tam ve uzun yanıtlar vermeniz mühimdir. Konuya bağlı kalmanız ve tekrar etmekten ve sorularla alakasız yanıtlardan kaçınmanız yararınıza olur.

IELTS Speaking sınavı  birebir görüşme formunda yapılan üç bölümden oluşmaktadır. Her üç bölümdeki görev de ayrımlı konularla alakalı olup değişik dil yapılarını kullanabilmenizi sağlayacak biçimde düşünülmüştür. Speaking bölümüde verilen toplam sure 11 ile 14 dakika arasındadır.

Speaking Bölümü

1. Bölüm: Giriş ve Görüşme 4-5 dakika Bu bölümde başka bölümlere hazırlayıcı kaliteli kendinizle alakalı umumi bilgileri kapsayan ve konuşma esnasında konuşmadaki akıcılığınızı görmek ve anlamak açısından birkaç soru sorulur.
2. Bölüm: Kısa konuşma 3-4 dakika Sınavı  yapan  tarafından seçilecek bir konu üzerinde 1 veya 2 dakika konuşmanız istenir. Konuşmanıza başlamadan evvel hazırlık yapmanız  bakımından size bir dakika süre verilir ve  deneyimlerinizle alakalı olan bir konu başlığıyla ile alakalı görüşlerinizi belirtmeniz istenir .
3. Bölüm: İki yönlü münakaşa 4-5 dakika Bu bölümde verilen konu ile alakalı daha soyut, çıkarımlı sorular sorulacak ve bunları daha çok ve ayrıntı içerecek bir  biçimde  münakaşa etmeniz  beklenecektir. Bu sizin dili kullanımdaki denetlemenizi, soyut düşünceleri anlatabilmevi düşüncelerinizi doğru biçimde destekleme becerinizi göstereceğiniz bölümdür. Birinci bölümde verdiğiniz yanıtlara nazaran daha uzun yanıtlar vermeniz gerekir Toplam süre:11-14 dakika
C) READING (Okuma) :

Genel Bilgiler: IELTS imtihanının Reading bölümünde oldukça kısa bir vakit dilimi süresinde yaklaşık olarak 2.750 kelimelik 2 veya 3 metinden istenilen bilgiyi bulma kabiliyetinizi ölçer. Hem Akademik, hem de Genel Sınav Modüllerinin Reading bölümlerinde 60 dakikalık bir zaman diliminde 40 soruyu yanıtlamanız gerekir. Her sorunun kıymeti bir puandır.

AKADEMİK MODÜLDE READING:


Bu bölümde her birine ait  13-14 soru sorulan ve bir birinden değişik olan  üç metin bulunmaktadır; birinci metin betimsel bir metin olarak nitelendirilirken başka ikisi  umumiyetle  bir takım münakaşa ve görüşleri kapsar türdedir.

Soru tipleri: Her metin ani çok türde sorular ihtiva edebilir.. Örneğin, ifadeleri tamamlamak amacı ile  metin dahilindeki  detay içeren  bilgileri bulmak; metindeki görüşleri tespit etmek; herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını anlamak veya bir şema ya da tabloyu tamamlamak sorulabilecek sorular olabilir . 

GENEL MODÜLDE READING:

Üç bölümden oluşur. Birinci bölüm sosyal durumlara dayanan iki veya daha çok metin meydana gelmişken  ikinci bölümde iş veya kurs ortamı ile alakalı iki adet metin ve üçüncü bölüm de ise umumiyetle  okuma kavrayışını ölçen ayrı bir metin vardır .

Soru tipleri: Akademik modülde ki soru tiplerine benzer kalitetedir. İlk iki bölümde bulunan metinler daha çok betimsel ve olgusaldır, gerçek olaylara dayanmaktadır. Üçüncü bölümdeki metin ise bazı münakaşaları kapsayabilir.

D) WRITING (Yazma) :

Genel Bilgiler: IELTS Writing bölümleri, oldukça kısa bir vakit dahilinde birbirinden oldukça değişik iki yazı parçasını üretme ve hazır etme  becerinizi ölçer . Hem Akademik hem de Genel imtihan modüllerinde, birinci yazma görevi ikinci yazma görevine nazaran daha uzundur ve daha çok puan kıymetine sahiptir. Bu sebeple ilk  görevi tamamlamak  yaklaşık 40, ikinciye ise yaklaşık 20 dakika ayırmanız önerilmektedir. Writing bölümüne  verilen toplam süre bir saattir.

Sınavın bu bölümünde yazılan metin , organizasyon, kelime ve 1 ve 9 skorları arasında kıymetlendirilmektedir: 


AKADEMİK MODÜL WRITING
:

1. Görev: Akademik Writing bölümündeki 1.görev olarak adaylara diyagram ya da bir tablo  verilir ve en az 150 kelime kullanarak istenen bilgiyi kurallara uygun bir biçimde yazmaları istenir.

2. Görev: Daha çok çaba gerektirecek olan ikinci görevde ise verilen bir konu başlığı üzerine  bir görüş hazırlamanız ve bu görüşlerinizi en az 250 kelime kullanarak ve destekleyici misaller vererek açık ve net bir biçimde organize etmeniz istenir .

GENEL MODÜL WRITING:

1. Görev: Genel Writing modülündeki 1.görev belirli bir sorunla alakalı kısa bir bilgiyi okuyarak ve o bilgiyi kullanarak cevaben en az 150 kelimeden oluşan bir metin yazılması istenir.

2. Görev: İkinci görev verilen bir konu başlığı ile alakalı  bir görüş hazırlamanız ve bu görüşlerinizi en az 150 kelime kullanarak ve destekleyici misaller vererek organize etmenizi gerektirir.