IELTS Sınavı Hazırlık

IELTS Sınavı HazırlıkIELTS SINAVINA HAZIRLIK KURSU

Ielts Sınavına Hazırlık Kursu Programı

1 - IELTS Sınavı Hazırlık ( Birebir Özel IELTS Sınavı Hazırlık )
2 - IELTS Sınavı Hazırlık ( 4 Kişilik Gruplarla IELTS Sınavı Hazırlık )

IELTS sınavı hazırlık merkezimizde çağdaş bir şekilde düzenlenen IELTS sınavı hazırlık kursları ile öğrenciler IELTS den kurtarılır. IELTS sınavı hazırlık eğitimi vermek bir uzmanlık işidir. IELTS sınavı hazırlık konusunda ülkede mevcut olan ilklerden biri olmamızın gururunu taşıyoruz. Bu gururu sonsuza değin yaşatmak amacı ile IELTS sınavı hazırlık konusunda kendimizi sürekli yeniliyoruz.

IELTS sınavı hazırlık Programı Hakkında

IELTS sınavı hazırlık verilen temel birimlerimizde düzenlenen IELTS sınavı hazırlık programlarına başlamadan önce IELTS hakkında gereken bilgiler, IELTS sınavı hazırlık merkezimizden temin edilebilir. Buna göre,  uluslararası İngilizce Test Sistemi (IELTS) 140'dan fazla ülkede 10.000'den fazla kurum tarafından tanınmaktadır. Binlerce üniversite, IELTS’i kabul için İngilizce yeterlilik kanıtı olarak kabul ediyor. IELTS dört dil becerisinin hepsini de sınar: dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Konuşma testi, sertifikalı bir sınav görevlisiyle yüz yüze yapılan bir görüşmedir.

Kim almalı?

Önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora dereceleri almak isteyen öğrenciler

IELTS sınavı puanı gerektiren bir Amerikan kolejinde veya üniversitesinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler bu sınava girmelidir. Öğrencinin kolej veya üniversiteye kabul edilmek için sınavda belirli bir minimum puan alması gerektiğini unutmaması lazım.. Öğrenciler, IELTS'de hangi asgari puanın gerekli olduğunu bulmak, anlamak ve öğrenmek  için IELTS sınavı hazırlık kurumu ile  görüşmelidir.

IELTS Sınavı Hakkında Genel Bilgi

IELTS  , İngilizce iletişim dili olduğu yerde çalışmak veya okumak isteyen sınav katılımcılarının dil becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır. IELTS ortaklaşa British Council, IDP: IELTS Australia ve Cambridge Assessment English'e aittir. IELTS en yüksek uluslararası dil değerlendirme standartlarına uygundur. Dört dil becerisini kapsar - dinleme, okuma, yazma ve konuşma. IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere pek çok ülkedeki üniversiteler ve işverenler tarafından tanınmaktadır. Aynı zamanda profesyonel kuruluşlar, göçmenlik yetkilileri ve diğer devlet kurumları tarafından da tanınır.

 1 - IELTS SINAVI HAZIRLIK ( BİREBİR ÖZEL IELTS SINAVI HAZIRLIK ): IELTS Sınavı Hazırlık alanındIELTS Sınavı Hazırlık platformunda ki IELTS Sınavı Hazırlık adına icra edilen birebir özel IELTS sınavı hazırlık kursuna; birebir IELTS özel kursun öğrencide yaratacağı sinerjiden, olumlu ve etkin gücünden, ayrıntıların işlenebileceği ve IELTS sınavında yüksek skor almanın mümkün olabileceği özelliğinden ve  birebir öğrenci odaklı olmasından yararlanmak amacı ile IELTS Sınavı Hazırlık  programına katılan aday öğrenci, kendi istediği ve belirlediği gün ve saatlerde öğrencide kısa bir sürede büyük bir aşama oluşturan, verdiği bilgilerle öğrenciyi ileri taşıyan, IELTS çözüm teknikleri hakkında ki açıklamaları ile öğrencinin IELTSsınavında başarılı olmasına %  100 katkı sağlayan, akademik kelimelerle ilgili özel alıştırmalarla öğrenciyi geliştiren IELTS sınavı  hazırlık programlarının usta eller aracılığı ile uygulandığı bu kursu istediği gibi alır. Verilen IELTS sınavı hazırlık kursu tamamen kişiye özgü ve odaklı bir kurs  türüdür. Kaç ders verilmesi gerektiği, IELTS sınavı hazırlık  kursunu almak isteyen aday öğrencinin sınavdan neyi amaçladığına , kaç almak istediğine ve seviyesine bağlıdır.

2 - IELTS SINAVI HAZIRLIK ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA IELTS SINAVI HAZIRLIK ): IELTS Sınavı Hazırlık  konusundaki IELTS sınavı hazırlık platformunda yer verilen IELTS sınavı hazırlık çalışmalarında,  artık kalabalık gruplarla yapılan kursların modası geçti. Etkisiz, sorun ve sıkıntı dolu programların öğrencilere hiç bir faydası olmadığı gerçeğinden hareketle IELTS Sınavı Hazırlık platformunda icra edilen birebir özel IELTS sınavı hazırlık kursunda özel olarak öğrenciye daha yararlı olacak ve IELTS sınavı hazırlık kurslarının daha etkin ve itici gücünden yararlanmak amacı ile öğrenci sayısı azaltılmış küçük gruplara ve  bu küçük gruplar için hazırlanmış birebir öğrenciye yararlı olmaya ve ona yüksek bir skor aldırmaya odaklı, öğrenciyi her türlü destekle geliştirici, öğrencinin IELTS  öncesi sorunlarına yardımcı ve çözüm üretici, akademik kelimeler konusunda destekleyici, pratik bilgileri ile öğrencinin moralini düzeltici nitelikleri olan IELTS sınavı hazırlık programlarının  uygulandığı düzenlemelere dönüldü.

IELTS Sınavı Hazırlık dalında IELTS sınavı hazırlık kampüslerinde ki IELTS Sınavı Hazırlık sınıflarında,  uygulanmakta olan 2,3 öğrenciden kurulu  IELTS sınavı hazırlık kursunda olumlu sonuçlar elde etmek  için gruplar bilinçli bir biçimde 4 kişiden oluşturuldu. Bu şekilde sayı az olduğunda, grup şeklinde yapılan eğitimlerde de öğrencini uygulamamız ve hedefimiz kalite ve öğrenci odaklı olduğuna göre, bu şekilde davranmamız çok normal bir harekettir. Her yapılan öğrencinin lehine olsun amacını taşıdığından, grup sayısını 4 kişi ile planlarımızda var olanların gerçekleşmesi amacı ile sınırlandırdık.

IELTS SINAVI HAZIRLIK için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • IELTS sınavı hazırlık departmanında kurulan IELTS sınavı hazırlık eğitim platformunda, hem birebir hemde toplu olarak düzenlenmekte olan  IELTS sınavı hazırlık programlarında kurs veren eğitmenler,  bu  eğitim konusunda deneyimli,uzman ve her şeyden önemlisi " öğretmeyi bilen " hocalardır.
  • IELTS sınavı hazırlık etkinlikleri içinde ki IELTS sınavı hazırlık eğitim departmanında,  gerek birebir gerekse toplu olarak tertip edilen IELTS sınavı hazırlık programlarında dileyen aday öğrenciler sadece yetersiz olan  bir yanları için, mesela sadece " speaking " dersi alabilir.
  • IELTS sınavı hazırlık kampüslerinde düzenlenen IELTS sınavı hazırlık etkinliklerinde,  sadece birebir değil aynı zamanda  toplu olarak düzenlenmekte olan  IELTS sınavı hazırlık platformunda sınava  hazırlanan aday öğrencilere, tek amacı sınavda öğrencinin başarılı olmasını sağlayacak olan, başarı odaklı " IELTS sınav çözüm teknikleri ve sınav taktikleri bilgisi " de  verilir. Bu şekilde aday öğrencinin başarılı olması kolaylaştırılır.
  • IELTS sınavlarında, sınava girenlerin akademik kelime bilgisi başarılı olmasında çok  etkendir.  Bu nedenle, IELTS sınavı hazırlık sınıflarında, eğitim alan aday öğrencilerin akademik kelime bilgilerini geliştirici ve bilinene kelimelerin sayısını arttırıcı özel alıştırmalarla öğrenciler desteklenir.
  • IELTS sınavı hazırlık sınıflarımızda uygulanmakta olan IELTS sınavı hazırlık etkinlikleri çerçevesinde,  birebir bir tarzda  veya toplu olarak faaliyette bulunan IELTS sınavı hazırlık programlarında yer alan aday öğrencilere ders aldıkları süre boyunca başlarının üzerinde demoklesin kılıcı gibi duracak onları huzursuz edecek "  SENET "  yapılmaz. Ödemeler taksitle ve öğrencinin uygun gördüğü tarihlerde alınır.

NEDEN  BİREBİR ÖZEL DERS

  • Özellikle, IELTS sınavından yüksek not almak isteyen aday öğrenciler için önerilir. Zira bire bir yada face to face denilen yüz yüze yapılan derslerde,sınava girecek olan aday öğrencinin istediği soruları sorabilmesi ve sorulan soruların nitelik ve niceliğine bağlı olarak eğitimi veren eğitmen tarafından yanıtlandırılması kesin bir sükunet ve odaklanma ister ki bu da ancak birebir eğitimde sağlanabilir.
  • IELTS özel dersin grup derslerine oranla daha pahalı olduğu düşünülse de gerçek hiçte sanıldığı gibi değildir. Çünkü, sınava hazırlanan öğrenci gereken bilgiye sahipse ve düzeyi sınav için yeterli ise çok sayıda ders almasına gerek yoktur

ÖNERİ

  • Yıllarca IELTS dersi veren bir insanın  tecrübesi ile söyleyebilirim ki, sınavda % 100 başarılı olmak ve istenen  amaca ulaşmak için özel ders alarak  sınava hazırlanmak, grup eğitimi almaktan çok daha faydalı ve avantajlıdır.  Her şeyden öncesi sınavda başarılı olunacağına tam olarak odaklanmak ve çok iyi bir IELTS öncesi hazırlık dönemi geçirmek gerekir. Tabii ki, burada , eğitim alınan  eğitmeninin  çok iyi belirlenmesi ve çalışılması istenen konuların savsaklanmadan ve boş verilmeden  çalışılması sınavda  başarılı olmak için olmazsa olmazlardır.