Genel 

Ielts Sınavı için Hazırlanma Yöntemleri

 Ielts Sınavı için Hazırlanma Yöntemleri

Ielts Sınavı için Hazırlanma Yöntemleri Hakkında Bilgi

  1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

IELTS sınavı için hazırlanma yöntemleri arasında en temel unsurlardan biri , öğrencilerin her şeyden evvel en az Upper-Intermediate (Orta Sonrası) seviyede genel İngilizce ile ilgili azami derecede yetkinliklerinin olmasıdır. Dinleme bölümünde kaset yada CD lerde ağırlıklı olarak İngiliz İngilizcesi duyulacağından, adayların en az birkaç türde IELTS  hazırlık kitabının dinleme materyallerini çok iyi dinlemeleri ve bu doğrultuda dinleme çalışmalarına yön vermelidirler. Ayrıca yapılacak değişik tarzda dinleme çalışmalarında dizilerden ya da İngilizce belgesellerinden fayda sağlayabilirler. Okuma bölümüne hazırlık mahiyetinde advance yada upper-intemediate seviyelerinde  kelime bilgisi (vocabulary) çalışılmalı ve yine değinilen seviyelerde metinler okunmalıdır. Yazma (writing) çalışması  bir bu konuda uzman olan bir  hoca denetiminde gerçekleştirilmeli ve bu yazım sonuçlarına bağlı olarak  imtihan tarihine değin kadar yazılabildiği kadar çok makale (essay) yazılmalıdır. Konuşma (speaking) çalışmaları için bir öğretmenden belli bir süre için ve mümkün konuşma konularını içeren zihinsel hazırlık çalışmaları oluşturulmalıdır..

Bütün bu çalışmalar diliminde IELTS uzmanlarınca hazırlanmış sıkı bir Ielts sınavı için hazırlanma yöntemleri programı en etkin çözüm yollarından biri olarak görünür.Gözüken odur ki, IELTS sınavı  öğrencilerin kendi başlarına çalışabilecekleri tek bölüm olarak yalnızca Okuma bölümünü barındırmaktadır. Bu nedenle adayların profesyonel destek almaları faydalı olmaktadır. Ne var ki bu destek IELTS sınavı   konusunda uzmanlaşmış ve müfredat programı geliştirmiş bir kadro aracılığıyla oluşmalıdır.

 

IELTS  sınavı’nın Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama) bölümünde başarılı olmak isteyenlerden yani öğrencilerden okudukları parçayı çok iyi anlamaları ve yorumlamaları beklenmektedir. Ayrıca Reading Comprehension bölümünde öğrencilere Vocabulary soruları da yöneltilmektedir. Bu bölümde IELTS sınavı için hazırlanma yöntemleri kullanan öğrencilerin her şeyden evvel sürekli bir şekilde  okuma alışkanlıklarının olması gerekmektedir. Pek çok imtihanda verilen okuma parçaları en az birkaç paragraftan oluşur ve öğrencilerden belirli bir süre içerisinde bu metinlere cevap vermeleri  istenir. Genel okuma alışkanlığına sahip olmayan öğrenciler parçaları okumakla çok vakit kaybettiklerinden  çoğunlukla bu bölümde sürelerinin yetmediğinden şikayet ederler. Genel okuma alışkanlığını kazanmak isteyen  bir öğrencinin en az 3 ay süreyle düzenli okuma yapması gerekmektedir. Bu çalışma öğrenciye her şeyden evvel kendi dilinden değişik bir dilde  kayıt edilmiş metinlere göz aşinalığı ve hızlı okuma alışkanlığı kazandıracaktır. Okumak amacı ile  seçilen metinler imtihanda çıkan konular arasından olduğu takdirde de öğrenci imtihandaki çıkması mümkün metin  soruları için  bir altyapı geliştirmiş olacaktır.

 

 

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment