Genel 

Ielts Sınavı Reading Tekniği

Ielts Sınavı Reading Tekniği

Ielts Sınavı Reading Tekniği Hakkında Yazı

1   –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ielts Reading Kursu)
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik  Ielts Grup Reading Kursu 

IELTS SINAVI’NDA OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME

İyi okuma yetenekleri ve Ielts Sınavı Reading Tekniği akademik çalışmalar için çok önemlidir. IELTS Sınavı çeşitli okuma becerilerini kullanma yeteneğini test eder. Üç okuma parçasının sorularına yanıt vermen için bir saatin var. Bu nedenle Ielts Sınavı Reading Tekniğiyle her bir soruda hangi becerilerin test edileceğini tanımlamak ve uygulamak çok önemli.

IELTS Sınavı’nda test edilen temel okuma becerileri:

Tarama
Göz gezdirme (hızlıca okuma)
Ana fikirleri anlama
Detaylar için okuma (detaylara odaklanma)
Fikirleri anlama
Tarama ve göz gezdirme

Göz gezdirme nedir? (Skimming)

Skimming, çok hızlı okuma demektir. Parçanın en önemli bölümlerinin dikkatli okunmasını içerir. Şu amaçlarla;

Metnin nasıl organize edildiğini çözmek, yani, metnin parçalara ya da paragraflara bölünme şeklini.

Tarama ve ya inceleme nedir? (scanning)

Bir metni tararken spesifik ve kolayca fark edilebilir bir şey bulmak için çok hızlı bir şekilde metnin üzerinde gözlerini gezdirirsin. Metni tararken belirli bilgileri ararsın. Örneğim; isimler, mekanlar, tarihler, belirli sözcük guruplar…

Metinler nasıl düzenlenir?

Metinler, daha kolay okunması için paragraflara bölünmüştür. Genellikle bir paragraf aşağıdaki şekillerde düzenlenir;

Giriş paragrafı (paragraf 1): Konunun ifadesi

Paragraf 2 : Destekleyici nokta, detaylar

Paragraf 3 : Destekleyici nokta, detaylar

……………………..

……………………..

……………………..

Sonuç : Özet ve ana fikri yeniden ifade etme

Girişte, yazar ne hakkında ve hangi ana konular hakkında yazacağını ve ya ortaya koymaya niyetlendiği konuları ana hatlarıyla belirler.

IELTS Sınavında ana fikirleri kavrayışın nasıl test edilir?

Ielts sınavında ana fikirleri anlayışını, başlıkları metnin paragraflarına eşleştirerek gösterme ihtiyacı duyacaksın.

Detaylar nelerdir?

Detay bir metinde bulunabilinen özel ve önemli bir bilgi parçasıdır. Detaylar genelde gerçeklerdir ve akademik metinlerde ana tartışmayı desteklemek için kullanılır.

IELTS sınavında detayları anlayış nasıl test edilir?

Bir dizi farklı tipteki sorular, detaylı bilgileri ne kadar iyi anladığını ve konumlandırdığını test edebilir. Örneğin;

Cümle tamamlama
Çoklu seçenekler
Kısa cevaplı sorular
Özet tamamlama
Fikirleri Anlama

Görüşler gerçeklerden nasıl fark edilir?

Görüş, bir kişinin inancı ya da bakış açısıdır. Görüşler, tartışmaya açık olması ve doğruluğu ispatlanamaması ile gerçeklerden ayrılır. Ayrıca fikirler, zamanla değişebilir.

IELTS sınavı okuma modülünde görüşleri anlayışın nasıl test edilir?

Bir takım farklı sorular metnin içerdiği fikirleri ne kadar iyi tanımladığını test edebilir.

Örneğin;

Soruları eşleştirme
Çoktan seçmeli sorular
Evet, Hayır, Verilmemiş soruları ( Yes, No, Not Given questions)

Diğer Yazılar

Leave a Comment