Genel 

Ielts Sınavı Seçimi

Ielts Sınavı Seçimi Hakkında Düşünceler

Ielts Sınavı Seçimi Hakkında Bilgi

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Ielts Sınavı Hazırlık )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  Ielts Sınavı Hazırlık)

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Ielts Eğitimi  ) : Birebir özel ders almak isteyen aday öğrenciler,      IELTS Sınavı Seçimi yaptıktan sonra  eğitim almak istedikleri gün ve saatleri kendi belirler.
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  Ielts Eğitimi  ) : 4 kişilik gruplara dahil olarak eğitim almak isteyen aday öğrenciler, seviye sınavından elde edilen sonuca göre, kendi seviyesinde  bir gruba katılarak eğitim alır.

IELTS Sınavı Seçimi, sınava katılmak isteyen adayların yapmak istedikleri eğitime göre belirlenir. Adaylar, işçi olarak çalışmak yada yerleşmek için her hangi bir ülkeye gitmek üzere bu sınava katılmak isterlerse, adayların IELTS Sınavı Seçimi için  girmesi gereken IELTS sınavı General Training sınavıdır.

 

IELTS Akademik

Dinleme ( Listening ) (30 Dakika)
Kaydı yapılmış dört monolog ve karşılıklı sohbetten meydana gelir.

Okuma ( Reading ) (60 Dakika)
Tamamlanması gereken görevler içeren üç uzun okuma parçası.
Okuma parçaları, betimsel ve nesnel  konular üzerinedir. Birde, söylemsel ve analitiktir.
Diyagram, grafik ya da çizimler gibi düz metnin kullanılmadığı yazım olabilir.
Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan orijinal okuma parçalarıdır.

Yazma ( Writing )  (60 Dakika)
Adayın en az 150 kelime kullanarak özetlemesi, tanımlaması ya da açıklaması gereken bir tablo, grafik, çizelge ya da diyagram.
En az 250 kelime  kullanarak yazılacak kısa bir akademik yazı.

Konuşma ( Speaking ) (11-14 Dakika)
Karşılıklı bire bir  yapılacak bir görüşme.
Konuşma Sınavı kısa sorular, bilinen bir konuda detay içeren konuşma ve yapılandırılmış bir tartışmayı kapsar.

Dinleme ve Konuşma kısımları IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavları eştir..

 

ELTS General Training

Ielts Sınavı SeçimiListening ( Dinleme )  (30 Dakika)
Kayıt edilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmalar .

 • Reading (Okuma) (60 Dakika)
  Tamamlanması gereken görevler içeren üç okuma parçası.
  Bölümde iki ya da üç adet kısa olgusal metin
  Bölümde, iş dünyası ile ilgili iki adet kısa nesnel okuma parçası
  Bölümde genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir okuma parçası vardır.
  Kullanılan okuma parçaları, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan orijinal okuma parçalarıdır.
 • Writing ( Yazma) (60 Dakika)
  En az 150 kelime kullanarak yazılması gereken bir mektup
  En az 250 kelime kullanarak yazılacak kısa bir makale
 • Speaking  ( Konuşma ) (11-14 Dakika)
  Bire bir karşılıklı yapılacak bir görüşme
  Konuşma Sınavı kısa sorular, bilinen bir konuda detaylı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma içerir.

Dinleme ve Konuşma kısımları IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavı için eştir.

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment