Ielts Sınavında Uyum

 Ielts Sınavında Uyum Sorunu Hakkında Bilgi

IELTS SINAVINDA UYUM ŞART MI

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir IELTS Sınavı Dersi)
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  IELTS Sınavı Dersi)

 

IELTS sınavında  Hoca-Öğrenci uyumunun, kesinlikle var olması zorunluluğu itiraz kabul edilmez bir gerçektir.Hatta, bu uyum öyle gereklidir ki, uyum olmazsa başarıda olmaz ve sınavdan olumsuz sonuç elde edilir.Bu nedenle öğrenci – hoca ikilisi bu yarışta kesinlikle beraber hareket etmek ve uyum sağlamak zorundadır.

BU UYUMUN SAĞLANMASI İÇİN NELER YAPILMALI

Öğrencinin hoca ile uyum sağlaması için yapması gerekenler : IELTS sınavında Hoca- Öğrenci  uyumunun sağlanmasında ilk aşamada ve en önemli görev kesinlikle IELTS sınavı eğitimi almak isteyen aday öğrenciye düşer. Aday öğrenci upper-intermediate ( orta üstü ) seviye olmadıkça bu yola baş vurmamalı. Her şeyden önce genel İngilizce bilgisini sağlama almalı ve IELTS eğitimi almaya başladığında, hoca ile işi sadece IELTS sınav teknikleri ile ilgili olmalı. Bu şekilde hem alacağı ders sayısı azalır ve buna bağlı olarak ödeyeceği para düşük olur hemde zamandan kazanır ve eğitim kısa bir zaman dilimi içinde sona erer. Aday öğrenci eğitim başladıktan sonra,hocanın her söylediğini ders sırasında çok büyük bir dikkatle dinlemesi gerektiğini verilen ve kendisine hocasının yap dediklerini mutlaka yapması gerektiğini bilmeli ve kesinlikle akademik kelimeler konusunda özel çalışmalar yapmalıdır. Zira, bir hoca IELTS için bilinmesi gereken akademik kelimeleri eğitim alan aday öğrencinin beyin gücüne ve bu eğitim programına göre ayarlamalıdır. Artık, bu sınav bitene kadar öğrencinin günlük yaşamı yoktur, IELTS sınavı ile yatacak ve  IELTS sınavı ile kalkacaktır ya da diğer bir değişle kalkmak zorundadır eğer sınavda başarılı olmak istiyorsa. Aday öğrencinin tek başına yapması gereken çalışmalar da vardır. Bu çalışmalar onun sorumluluğundadır.Hoca eğitim verdiğinde özellikle bilmesi gereken akademik kelimeleri bilmiyorsa hoca ile  arasında kurulan denge uyum bozulur. Bu uyumun bozulmaması için aday öğrenci akademik kelimeleri çalışmak hatta çalışmanın ötesinde içselleştirmek ve özümseyerek kullanabilir hale getirmesi gerektir.Aday öğrenci ancak bu sınav için yeterli bilgi ile donanmış ise ,IELTS eğitmeni ile eğitimi sırasında aralarında bir uyum oluşur. Aksi halde uyum sağlaması çok zordur.Derslerde süreklilik esastır.Derse gelmemek kaytarmak verilen ödevleri yapmamak başarısızlığa yol açar.


Hocanın öğrencisi ile uyum sağlaması için yapması gerekenler :
 IELTS sınavında uyum konusunda IELTS hocasının da bu pilavda tuzu olması için,eğitim verdiği öğrencisinin sınavda başarılı olması amacıyla onunla uyum sağlaması ve bunun için gereken çabayı göstermesi şarttır.Öğrenciyi sınava motive etmek,kendisine inandırmak ve doğru bilgilerle öğrenciyi sınava yöneltmekte hocanın uyum sağlanması açısından üzerine düşen görevlerdir.Eğitim ilerledikçe ve aday öğrenci kendisinde meydana gelen gelişmeleri hissettikçe ve yaşadıkça ,ikili arasındaki uyum dozu gittikçe artarak devam edecek ve sınavda olumlu sonuçlar elde etmeye yönelik çalışmalar etken olacaktır. IELTS hocasının tüm bu süreç içinde eğitim olayına ciddi yaklaşması ve kişisel karakterini ve davranışlarını da aday öğrenciye uyum gösterecek biçimde düzenlemesi gerekir.


Hoca vereceği IELTS sınavı eğitim programını daha önceden hazırlayarak eğitim alan öğrencisinin günlük yaşamına da olabildiğince düşünerek eğitimin yapılacağı gün ve saatleri öğrencisi ile konuşarak ve onun özel yaşamını aksatmayacak biçimde düzenleyerek aralarında kurulması gereken uyum yada sınav için iş birliğini kolaylaştırır.Bilinen  bir gerçektir,hoca eğitim alan öğrencisine sıcak yaklaşımlar gösterdikçe öğrenci tarafından benimsenir ve inanadırıcı olur. Aksi halde öğrenci dersten soğuyabilir ve ders almaktan vazgeçebilir ki bu da hoca için hiçte iyi bir reklam olmaz ve aileler üzerinde kötü bir izlenim bırakarak adı uyumsuz hocaya çıkar ve öğrenci sayısı düşer. Özetle IELTS sınavı hazırlık eğitimlerinde hoca ve öğrenci uyumu sınavda başarı ve her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurması açısından şarttır