Ielts Sınavının İçeriği

IELTS Sınavının İçeriği Nasıldır ?

Ielts Sınavının İçeriği Nedir

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir IELTS Sınavı Hazırlık )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  IELTS Sınavı Hazırlık)

IELTS sınavının içeriği, Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma şeklinde sıralanan 4 bölümle, sınava katılanların İngilizce seviyelerini geçme yada kalma gibi bir kıstasa bağlamadan seviyelerini ölçen bir sınavdır. IELTS dinleme, IELTS okuma ve IELTS yazma sınavlarının tümüne aralıksız olarak aynı gün içinde girilir.  IELTS sınavına girilen merkeze  bağlı olarak, IELTS konuşma sınavı diğer üç sınavla birlikte aynı günde veya  ana sınavdan yedi gün önce ya da sonra uygulanabilir. Total  sınav süresi üç saattir.

IELTS Sınavı Niçin Diğer Sınavlara Oranla daha Adaletlidir ?

IELTS sınavına katılmak isteyen her insanın  en elverişli şartlarda  sınava girme hakkı mevcuttur. Bu sebepten ötürü  diğer sınavlardan farklı olarak, IELTS konuşma sınavı katılımcının  dikkatinin dağılmadığı ve rahatsız edilmediği sakin bir ortamda yapılır. IELTS birde, adayların soruları cevaplandırırken farklı yaklaşımları olduğunu göz önüne alır.Örneğin, IELTS sınavında sorulara, uygun bulduğunuz bir sıralamada cevaplayabilir ve Okuma ve Yazama bölümlerinde yazdığınız cevapları  bu bölümlerdeki soruları cevaplarken değiştirme imkanınız olur.

 


IELTS’in her bölümünde Nelerle karşılaşabilirsiniz?

IELTS’in her iki türü de (Akademik ve Genel Eğitim) dört dil becerisinden meydana gelir.Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma. Sınavın her bir bölümü aşağıda açıklanmıştır.


(Süre: 30 dakika)

İngilizceyi ana dili olarak konuşan farklı , değişik kesimlerden   insanların seslerinin kaydedildiği monologlar ve karşılıklı konuşmalar dinleyecek ve soruları cevaplayacaksınız. Bu sorular, ana fikirleri, olgusal bilgileri, konuşanların düşüncelerini ve tavırlarını, söylenenin gayesini ve fikirlerin gelişimini anlama becerinizi sorgulamak ve anlamak için sorulur. Dinleme kayıtlarında  çeşitli sesler ve farklı aksanlar duyulur. Her dinleme kaydını sadece bir  kere dinleme şansına sahip  olursunuz.

1. Bölüm: Emlak ofisinde geçen iki kişilik karşılıklı sohbet havasında gibi, günlük sosyal yaşamda geçen sıradan  bir konuşma.

2. Bölüm: Mahalli imkanlar  gibi günlük sosyal yaşamdaki tek kişilik  bir konuşma.

3.Bölüm: Üniversite öğretim görevlisi ile   öğrencisi arasında öğrencinin ödevi ile ilgili   bir konuşma gibi, en fazla dört kişi arasında eğitim hakkında ,eğitimden bahis eden  bir karşılıklı konuşma.

  • 4. Bölüm: Sanki bir üniversite dersi imiş  şeklinde akademik bir konuda yapılan bir monolog.

 

Okuma

(Süre: 60 dakika)

Okuma bölümü 40 soru olarak düzenlenir. Çeşitli okuma becerilerini test etmek için farklı soru tipleri yer alır bu bölümde Bu becerilere genel manasını, ana fikirleri,detayları, mantıklı bir tartışmayı, yazarın fikirlerini, tavrını ve gayesini kavramakta işin içindedir.

Okuma – Akademik Sınav

Akademik Sınavda tasvirle ilgili ve olması muhtemel olan konular hakkında , söylemsel ve analitik üç yazı  verilir. Bunlar, kitaplardan, akademik ya da haftalık ve aylık dergilerden ve gazetelerden alınan hiç bir yerde olmayan orijinal yazılardır. Verilen yazılar herhangi bir uzmanlık konusunda değildir ancak lisans, lisansüstü ve profesyonel eğitim almayı arzulayan insanlara  uygun olarak belirlenmiştir.


Okuma – Genel Eğitim Sınavı

Genel Eğitim Sınavında, kitap, dergi, gazete, ilan, reklam, şirket el kitabı ya da kılavuz kitap gibi yayınlardan alınma okuma parçalarıdır ve  okumanız istenir. Bunlar, İngilizce konuşulan bir çevrede günlük yaşamda rastlanabilecek  türde materyallerdir. 


 

Yazma – Akademik Sınav

Akademik Sınavın yazım bölümünde, iki essay vardır. Konular, lisans, lisansüstü ve profesyonel eğitim almayı arzulayanların ilgi gösterebilecekleri alanlardan ve eğitim düzeylerine uyumlu olarak belirlenmiştir.

1- Kompozisyon

Bu bölümde sınava katılan adaylara  kendi cümleleri ile  tanımlamanız, özetlemeniz ya da açıklama yapılması  istenen bir grafik, tablo, çizelge ya da diyagram verilecektir. Sınava girenlerden,verileri tarif etmeleri ve açıklamaları, süreç aşamalarını, bir aracın nasıl çalıştığını ya da bir olayın  anlatılması söylenecektir.

2- Kompozisyon Bu bölümde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir sorunla ilgili makale yazmanız söylenecektir. Bu iki kompozisyonda da resmi bir dil kullanılması gerekir.

Yazma – Genel Eğitim Sınavı

Genel Eğitim Sınavının Yazma bölümü umumi  konularda derlenmiş iki kompozisyondan meydana gelir.

  1. Kompozisyon

Bu bölümde, bir durumdan bahis edilir  ve bu durum hakkında  bilgi istemeniz  etmeniz veya durumu açıklamanız gereken bir mektup yazmanız söylenir. Mektup, kişisel, yarı resmi ya da resmi bir dil kullanılarak yazılmalıdır.

   2. Kompozisyon

Bu bölümde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir sorunla ilgili makale yazmanız söylenir. Yazacağınız makalede, Akademik Yazma Sınavındaki “2. kompozisyon” a kıyasla daha kişisel bir dil kullanmak mümkündür.. 


 

Ielts Sınavının İçeriğiKonuşma

11 – 14 Dakika arası

Konuşma bölümü, sözlü İngilizcenizi ölçümler ve 11-14 dakika  devam eder. Tüm sınavlar kayıt altına alınır.

*Konuşma Sınavı hem IELTS Akademik hem de IELTS Genel Eğitim için aynıdır.Fark yoktur.

1. Bölüm: Bu bölümde eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve ilgi alanlarınız gibi genel hususlarda soru sorulur ve cevaplamanız söylenir.. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika arasında devam eder.

2. Bölüm: Bu bölümde  belirli bir konu hakkında konuşmanı istenir ve yazılı bir yönlendirme kartı verilir. Verilen konu hakkında  iki dakika konuşmadan önce size bir dakika hazırlanmanız için zaman verilir.. Ardından denetmen size sınav bitmeden önce aynı konu hakkında bir ya da iki soru daha sorabilir..

3. Bölüm: Bu bölümde 2. bölümdeki konu ile bağlantılı sorular sorulur. Bu sorular size daha soyut konular ve düşünceler  hakkında konuşmanız için şans tanır. Bu bölüm 4 ya da 5 dakika devam eder.

Sınavın Konuşma bölümü, sınava girmeden önce belirli birtakım cevaplar hazırlayarak  bu konuda bir ön hazırlık yapmanıza müsaade etmeyecek  biçimde düzenlenir.