ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 2

ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 2 SIFAT CÜMLELERİ 1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders ) 2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi ) STRUCTURE I (B) : SUBJECTIVE CASE Bu tür bileşik cümlede (complex sentence) sıfat cümleciği (adjectival clause) ana cümleciğin (main clause) nesnesini (object) niteler. Sıfat cümleciğinin öznesi olarak aşağıdaki “relative pronoun”lar kullanılır ve bağlaç olarak kullanılan bu sözcükler hiçbir zaman cümleden çıkartılamazlar. WHO/WHICH/THAT I know the man who wrote this book. Bu kitabı yazan adamı tanıyorum. Yukarıdaki bu bileşik cümle (complex sentence) iki basit cümleden (simple sentece) oluşmuştur.…

Detaylar