ADVERBIAL CLAUSE OF COMPARISON

ADVERBIAL CLAUSE OF COMPARISON Zarf Cümleleri Kıyaslama Özellikleri 1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders ) 2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi ) Yan cümlecikte (adverbial clause of comparison) çekimi yapılabilen fiiler (finite verbs) genellikle bir kez daha tekrar edilmez. Bunların yerine bazen “do/does/did” kullanılır. Yan cümlecikte kişi zamirleri (personal pronouns) bazen yalın halde (subjectıve case) bazen de nesne durumda (objectıve case) bulunabilir, fakat “objective case”den sonra hiçbir sözcük kullanılmaz.                                                        Subjective  Case                                     Objective Case                                      I                                                                 me                                   you                                                             you                                   he                                                               him                                  she                        …

Detaylar