Noun Clauses ( İsim Cümlecikleri )

 Noun Clauses ( İsim Cümlecikleri ) Hakkında Açıklama

Noun Clauses ( İsim Cümlecikleri ) İle İlgili Bilgi

1  – Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

Noun Clauses ( İsim Cümlecikleri )

1 –  When he finished it wasn’t important : Onu ne zaman bitirdiği önemli değildi.

2 –  What you are saying has nothing to do with the subject : Söylediğin şeyin konu ile ilgisi yok.
3 –  Whatever caused the accident has not yet been found : Kazaya her ne sebep olduysa henüz anlaşılmadı.
4 –  Why Tom married her is a mystery : Tom un onunla neden evlendiği bir sır.

5 –  From whom I heard it is unimportant : Onu kimden işittiğim önemsiz.

6 – Where the children have gone doesn’t interest me : Çocukları nereye gittikleri beni ilgilendirmez.
7 –  Whoever caused the accident has been very careless : Kazaya her kim sebep olduysa çok dikkatsizmiş.
8 –  How he has become rich is not important : Onun nasıl zengin olduğu önemli değil.

9 –  When she answered the questions is not obvious : Onun sorulara ne zaman yanıt verdiği belli değil.
10 –  Which book I will buy doesn’t concern you : Hangi kitapları alacağım seni ilgilendirmez.
11 –  Who comes first gets the prize : Kim birinci gelirse ödülü o alır.

12 –  Why they had called us made me think : Bizi neden aradıkları beni düşündürdü.

13 –  What I really wanted to study was architecture : Gerçekten eğitimini almak istediğim şey mimarlıktı.
14 –  Whatever we learn here is useful : Burada ne öğrenirsek öğrenelim faydalı.

15 –  What I hate most aboutair travel is waiting at airports : Hava yolculuğunda en nefret ettiğim şey hava alanında bekleme.
16 –  Whether we shall get there in time is doubtful : Oraya tam zamanında varıp varamıyacağımız şüpheli.
17 –  Whether we can help you is a difficult question : Size yardım edip edemiyeceğimiz güç bir soru.
18 –  Where Tom lives is a secret : Tom unn yaşadığı yer bir sır.

19 –  Whoever opened the refrigeraton last has left fingerprints on the door : Buz dolabını en son kim açtıysa kapının üzerinde parmak izi bırakmış.
20 –  Whatever happens in Turkey affects the whole world : Türkiyede ne olursa olsun tüm dünyayı etkiler.
21 –  When the president will return is not certain : Başkanın ne zaman döneceği belli değil.
22 –   Whether people were happierin the past is difficult to judge : İnsanların geçmişte daha mutlu olup olmadıklarını yargılamak güç.
23 –  Whether I’ll buy a car depends on the money I will learn : Benim araba satın alıp almayacağım kazanazağım paraya bağlı.
24 –  Whether he has signed the contract doesn’t matter : Onun kontratı imzalayıp imzalamadığının önemi yok.
25 –  I don’t know whether ( if ) he has signed the contract : Onun kontrat imzalayıp imzalamadığını bilmiyorum.
26 –  That you are wrong can easily be proved : Senin hatalı olduğun kolayca kanıtlanabilir.
27 –  That you find this problem difficult is quite natural : Senin bu problemi zor bulman oldukça doğal.
28 –  That the driver couldn’t control his car was obvious : Şöförün arabasını kontrol edemediği belliydi.
29 –  That you should know my uncle is rather odd : Amcamı tanıman oldukça garip.

30 –  That the experiment will succeed seems unlikely : Deneyin başarılı olacağı olasılık dışı görünüyor.
31 –  That nobody recognized Ford Project was incredible : Ford projesini hiç kimsenin tanımaması inanılmaz bir şeydi.
32 –  That we should both  be in London was vey unusual : Her ikimizin aynı günde Londrada olması pek alışılmış bir şey değildi.
33 –  That you cried when you saw the poor cat is very strange : Zavallı kediyi gördüğünde senin ağlaman çok garip.
34 –  That you will go abroad this summer has delighted me : Bu yaz senin yurt dışına gidecek olman beni sevindirdi.
35 –  That he refused to help me doesnt worry me : Onun bana yardım etmeyi reddetmesi beni kaygılandırmıyor.

Noun Clauses ( İsim Cümlecikleri )