Özel Ielts Hocası ( İbrahim Şahin )

Özel Ielts Hocası ( İbrahim Şahin )ÖZEL IELTS HOCASI TANITIMI

Özel Ielts Hocası Gözetiminde Eğitim

1 – Özel Ielts Hocası ( Birebir Özel Ielts Dersi )
2 – Özel Ielts Hocası ( 4 Kişilik Gruplarla  Ielts Dersi )

1 – Özel Ielts Hocası ( Birebir Özel Ielts Dersi ):  Özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) tarafından kurulmuş dershanede ki Özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) platformunda özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) den profesyonel destek alarak  birebir IELTS özel ders almak üzere yüzde yüz başarıya odaklı, kısa bir süre içinde öğrenciye istediği yüksek skoru elde edileceği şekilde özel IELTS hocası tarafından özellikle hazırlanmış, içeriğinde IELTS sorularının nasıl çözülmesi gerektiği konusunda örneklerle açıklamalar bulunan,  öğrencilerin en büyük sıkıntılarından biri olan akademik kelimeler konusunda açıklamalar yapan , sınavla ilgili temel bilgilerin kolay anlaşılır olması nedeni ile öğrenciyi derse  ve öğrenmeye başladıktan sonra bu pratik bilgileri çözüm yollarında kullanabilecek hale getiren özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) nin  hazırlık dersi programına katılan öğrenci, programın hangi günlerde işleneceği konusunda söz sahibi olur.

Özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) eşliğinde ve Özel IELTS Hocası ( İbrahim Şahin ) tarafından düzenlenen  özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) seminerlerinde, bu tür bir IELTS özel ders etkinliklerinde öğrenciye bu tür bir seçme hakkının verilmesindeki amaç, Özel IELTS Hocası ( İbrahim Şahin ) den ders almaktan ötürü  çıkabilecek sorunları önlemek içindir.

2 – Özel Ielts Hocası ( 4 Kişilik Gruplarla  Ielts Ders ): Özel IELTS hocası  ( İbrahim Şahin ) nin öğrencilerin hedef ve amaçlarına birebir uyumlu, onların isteklerini birinci sıraya koyarak ve gerçekleşmeleri için tüm özellikleri taşıyan özel yöntemlerle ve metotlarla hazırladığı, öğrencilere sınavda sorulan tüm IELTS sorularının çözüm yollarının özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) tarafından öğretildiği, öğrencilerin özellikle eş anlamlı kelimeler konusunda kelime haznelerini geliştirmeleri amacı ile onlara özel yöntemlerle hazırlanmış alıştırmaların verildiği küçük gruplara özgü  IELTS ders programlarında  yer almak isteyen öğrenciler arasından Özel IELTS Hocası ( İbrahim Şahin ) tarafından seviyeleri bir birine uyumlu ve denk olan 4  öğrencinin bir araya getirilmesi ile  oluşturulmuş, küçük ve mevcudu az olan sınıflarda IELTS dersleri alınabilir.

ÖZEL IELTS DERSİ için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • Özel IELTS Hocası,  öğrenci hangi programda yer alırsa alsın kendisine elini kolunu bağlayan bir uygulama olan ”  SENET ” yapmaz.  
  • Özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) programlarının her ikisinin de uygulama aşamasında, özel IELTS hocası ( İbrahim Şahin ) tarafından öğrenciye sadece noksanlarını ortadan kaldıran ve yeterli hale getiren bir program değil, beraberinde, sınavda soruları dost doğru ve daha hızlı yanıtlamasına yardım edecek olan özel ” IELTS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri dersleri de ” verilir.