Özel İngilizce Dersleri

Özel İngilizce Dersleri

Özel İngilizce Dersleri Programı

1 –  Özel İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel İngilizce Dersleri )
2 –  Özel İngilizce Dersleri ( 4 kişilik Gruplarla – Özel İngilizce Dersleri )

GENEL İNGİLİZCE

1 –  Özel İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel İngilizce Dersleri ) : Özel İngilizce Dersleri  programlarına bireysel olarak katılan adaylara, bireysel katılım nedeniyle, derslerin yapılacağı gün ve saatleri serbestçe, kendi yaşam düzenlerini bozmaksızın seçme hakkı verilir. Bu şekilde aday öğrenci istediği gün ve saatlerde ders alabilir.Seviyesi olan aday öğrencilere seviye sınavı yapılarak bulundukları seviyeleri belirlenir ve belirlenen bu seviyede dahil olmak üzere program uygulanır.

2 –  Özel İngilizce Dersleri ( 4 kişilik Gruplarla – Özel İngilizce Dersleri ) : Grup şeklinde uygulanan Özel İngilizce Dersleri programlarında grubu oluşturan adayların İngilizce seviyeleri ya denk yada olabildiğince bir birine yakındır. Bu şekilde oluşturulan homojen gruplarla dersler daha akıcı ve daha hızlı geçer. Ayrıca, 4 kişilik grup derslerine katılan öğrenciler kalabalık gruplarda pek yakalayamadıkları fırsatları bu gruplarda rahatlıkla yakalar. Örneğin, anlamadıkları her hangi bir konu ile ilgili sorular sorabilirler. Grup sayısı 4 kişi gibi ideal bir sayı olduğundan, gruplara Özel İngilizce Derslerimerkezinde eğitim veren İngilizce hocaları , gruptaki aday öğrencilerle bire bir ilgilenebilir. Bu olgu grup derslerinin bireysel  Özel İngilizce Dersleri niteliğini kazanmasına neden olur.

IELTS 

1 –  Özel İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel İngilizce Dersleri ) : Özel ielts İngilizce dersleri programlarına bire bir katılan adaylara bir avantaj olarak ders yapılacak gün ve saatleri kendi arzu ettikleri zamanlarda seçme özgürlüğü verilir. Bu şekilde ielts adayı olan öğrenci kendi hayat tarzını bozmadan işinden gücünden her hangi bir ödün vermeden ders programlarının uygulanacağı gün ve saatleri bizzat kendisi belirler. İelts derslerine en önemli sorunlardan biri aday öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiğidir. Bu durumu çözmek için, ielts adayı öğrenciye seviye sınavı uygulanır ve seviyesi belirlenir. Adayın sınavda almak istediği ielts notu hesaba katılarak verilmesi gereken ders sayısı belirlenir.

2 –  Özel İngilizce Dersleri ( 4 kişilik Gruplarla – Özel İngilizce Dersleri ) : Yds  grup dersleri programlarının uygulama aşamasında, yds  adayı öğrencilere seviye sınavı yapılarak seviyeleri yakın olan adaylardan 4 kişilik homojen gruplar oluşturulur. Meydana getirilen bu 4 kişilik  homojen gruplarla dersler daha akıcı ve daha çabuk işlenir ve süre kısalır.. Ayrıca, 4 kişilik grup derslerine iştirak eden yds adayı öğrenciler  kalabalık gruplarda pek yakalayamadıkları imkanları bu gruplarda kolaylıkla elde ederler . Örneğin, anlamadıkları her hangi bir konu ile ilgili sorular sorabilirler. Grup sayısı 4 kişi gibi ders işlenmesi açısından ideal bir sayı olduğundan, gruplara eğitim veren yds uzmanları   gruptaki aday öğrencilerle bireysel olarak alakadar olabilir. Bu oluşum grup derslerinin bireysel  Özel İngilizce Dersleri ne dönüşmesini sağlar .

YDS 

1 –  Özel İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel İngilizce Dersleri ) : Özel yds  İngilizce dersleri programlarına tek başına iştirak eden adaylara bir jest olarak ders yapılacak gün ve saatleri kendi istedikleri  zamanlarda yapma gibi bir öncelik tanınır. Bu şekilde yds  adayı olan yds adayı kendi yaşam düzenini bozmadan işinden gücünden her hangi bir ödün vermeden ders programlarının uygulanacağı gün ve saatleri bizzat kendisi tayin eder. Yds derslerinin en mühim problemlerinden biri aday öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiğidir.Bu konuyu halletmek  için , yds adayı öğrenciye seviye sınavı uygulanır ve seviyesi belirlenir. Adayın sınavda almak istediği yds  puanıda göz önünde bulundurularak  verilmesi gereken ders sayısı belirlenir.

Özel İngilizce Dersleri2 –  Özel İngilizce Dersleri ( 4 kişilik Gruplarla – Özel İngilizce Dersleri ) : Yds  grup dersleri programlarının uygulama aşamasında, yds  adayı öğrencilere seviye sınavı yapılarak seviyeleri yakın olan adaylardan 4 kişilik uyumlu gruplar oluşturulur. Meydana getirilen bu 4 kişilik uyumlu gruplarla dersler daha akıcı ve daha çabuk işlenir ve süre kısalır. Ayrıca, 4 kişilik grup derslerine iştirak eden yds adayı öğrenciler  kalabalık gruplarda pek yakalayamadıkları imkanları bu gruplarda kolaylıkla elde ederler . Örneğin, anlamadıkları her hangi bir konu ile ilgili sorular sorabilirler.Grup sayısı 4 kişi gibi ders işlenmesi açısından ideal bir sayı olduğundan, gruplara eğitim veren yds hocaları , gruptaki aday öğrencilerle teke tek  ilgilenebilir. Bu oluşum grup derslerinin bireysel  Özel İngilizce Dersleri özelliği kazanmasına sebep  olur.