Ielts Sınavı Listening

 Ielts Sınavı Listening Teknikleri

Ielts Sınavı Listening Teknik Ve Taktikleri

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )


IELTS LISTENING (DİNLEME)  Teknikleri

Sınavın Listening   kasedi  yayına başlamadan evvel her bölümün başında o bölüm için hazırlanan soruları dikkatlice okuyun. Bu sizin listening kasedini takip edebilmenizi ve soruları rahatlıkla belirleyebilmenizi temin edecektir.
Listening’te bir bölüm sona erdikten sonra onu izleyen ve peşi sıra gelen bölüme bakmak ve o bölümdeki soruları okumak, sona eren kısma geri dönmekten daha doğru bir seçim olacaktır.
Sınavın Listening sorularında kimi sizden sunulan bir listeden doğru yanıtları belirleyip seçmeniz istenir. Olası yanıtları alfabetik sıraya göre yanıt kâğıdınıza geçebilirsiniz. Yanıtları duyduğunuz  sıraya göre yerleştirmek mecburiyetinde  değilsiniz.
Kelimelerin sınırlı bir şekilde verilmesine özel bir dikkat sarf edin dikkat sarf edin . Şayet  “WRITE NO MORE THAN TWO WORDS” (2 kelimeden çok yazmayınız) şeklinde bir ikaz varsa iki kelimeden çok yazmanız, yanıtınızın  bazı  kısımları doğru olsa bile o kısımdan puan alamayacağınız  demektir.
Sınavın Listening sorularında yanıtı  doğru tespit edebilmek amacı ile  sorularda verilen anahtar  kelimeleri ve bunların eş anlamlılarını belirlemeye çalışın. Örneğin kayıttan duyacağınız “She likes going to the gym and playing tennis” bütüncesi soru kitapçığınızda “She is an active person” şeklinde sunulmuş olabilir.
Ielts sınavı Listening sorularında sizden kayıtta size kodlanarak verilen kelimeleri yazmanız istenebilir. Bunu en iyi biçimde yapabilmek amacıyla İngilizce abeceyi ve her harfin nasıl telaffuz edildiğini iyi bilmeniz gerekliliği vardır (mesele ‘W’ harfi ‘double-u’ şeklinde telaffuz edilir).


Ielts Sınavı ListeningKaydın hangi bölümünü dinlediğinizi size hatırlatan kelimeleri dikkatli bir biçimde dinleyin, mesele ‘firstly’, ‘my next point’, ‘to sum up’. Bu kelimeler size hangi soruya geldiğinizi hatırlamada yardım edecektir .

Çoktan seçmeli olarak verilen bir soruyu dinlerken doğru olmadığını anladığınız yanıtların üzerini çizin. Listening sorularında bu metot sizin doğru cevabı daha basit bir biçimde  belirlemenizi sağlayacaktır.
Eğer bir soruya yanıt olarak tarih yazmanız isteniyorsa, bunu yazmanın birçok doğru yolu olabileceğini unutmayın  (mesela 24th May, May 24 ve 24 May yanıtlarının hepsi doğru kabul edilir).
Yanıt veremediğiniz sorular varsa boş bırakın ve bir sonraki  soruya yoğunlaşın. Bu size sakin ve müspet kalmada yardımcı olacaktır. Bu sorulara imtihan bitince vaktiniz kaldıysa tekrar geri  dönebilirsiniz.
Sınavın Listening bölümünde dinlenen kasetin son kısmı dinlendikten sonra yanıtlarınızı kitapçıktan yanıt kâğıdına geçerek yanıtları yazmanız amacı ile adaylara 10 dakika verilir. Kayıt çalmaya devam ederken yanıtlarınızı merak ederek kontrol etme hatasına düşmeyin. Bu sizin takip eden bölümlerde kayıtta verilen mühim bilgileri kaçırmanıza neden olabilir. Cevaplarınızı kontrol etmek istiyorsanız bütün 4 bölümün sona ermesini  bekleyin.