Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri , Ielts


Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri, Ielts Sınavı

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri Hakkında Bilgi, Ielts Sınavı Kursu

 1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri , IeltsLıstenıng : 10 soruluk 4 bölümden oluşur. Sorular  sınava girenlerin sınav esnasında sırasıyla dinleyip anlamasına ve soruları çözmesine  uygun olarak hazırlanmaktadır. İlk iki bölüm günlük sosyal konulardan, nihayet iki bölüm de eğitim ve öğretim konularından seçilmektedir. İlk bölümde bir seyahat planı monolog veya diyalog şeklinde yansıtılırken, takip eden iki bölümde iki üniversite öğrencisinin birbirleriyle veya danışmanlarıyla karşılıklı diyalogları  kullanılabilir. Sadece 1 sefer dinleyebilirsiniz. İkinci bir kez dinleme şansı yoktur. Ayrıca İngiliz, Amerikan, Avustralya veya Yeni Zelanda gibi aksanlar tercih edilebilir..

Süre : 30 dakika ek olarak 10 dakika yanıtları  kağıdına geçirme süresi

Soru sayısı : 40

Soru biçimleri : Çoktan seçmeli, eşleştirme, plan/harita/diagram etiketleme, form/not/tablo/akış şeması / özet doldurma, bütünce tamamlama

Yanıtlarken dikkat edilmesi gereken hususlar : Dinleme sırasında  kitapcığa not almalı, atladığınız bir şey olursa üzerinde durmadan devamına konsantre olunmalı, yanıtları ,cevap kağıdına geçirme esnasında 10 dakika vaktiniz  var. bundan dolayı acele etmeden kelimelerin ovalışına ve dilbilgisi kurallarına uygun olmasına dikkat etmelisiniz. IELTS  Sınavı Teknikleri ve Taktikleri gereği dinleme anında yanıt kağıdına yanıtları  yazmakla zaman kaybetmeyin.

Puantaj  : Her soru 1 puandır.

Readıng : 3 uzun okuma parçası ve çeşitli şekillerde  sorular sorulur.  Parçalar betimsel veya gerçeğe dayalı, mantıki yoldan çözeme varan veya çözümsel olabilir. Diagramlar, grafikler ve çizimler bu bölüm içinde yer alabilir. Parçalar gazetelerden ve kitaplardan alınan gerçeğe dayalı ve güvenilir kaynaklardan seçilir.

 

Ielts Sınavı Teknikleri ve TaktikleriIelts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri

 

Süre : 60 dakika

Soru sayısı : 40

Soru biçimleri : Çoktan seçmeli, balaka verici, yazarın görüş ve düşüncelerini belirleme, balaka eşleştirme, başlık eşleştirme, hususilik eşleştirme, bütünce  eşleştirme, bütünce tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo/şema/diagram tamamlama, kısa yanıtlı sorulardır.

Cevaplarken dikkat edilmesi gerekenler: Cevaplar yanıt belgesinde verilen süre dahilinde yanıtlanmalıdır. Fazladan bir süre verilmemektedir. Kelimelerin ovalışlarına ve dil bilgisi kaidelerinedikkat edilmelidir. Reading testine soruları okumayla başlanmalı ve skimming ve scanning metoti ile parça okunmalı ve ilk soruya yanıt bölümü geldiğinde ayrıntı okunmalı. Diğer soruların yanıtları daha geride olamaz. Cevaplarda sorularda kullanılan kelimelerin eş anlamlıları kullanılmış olabilir.  Diğer soruların yanıtları da  IELTS  Sınavı Teknikleri ve Taktikleri  gereği bu yöntemle bulunmalı.

Puantaj : Her soru 1 puan

Wrıtıng : İki yazma sorusu bulunur ve ikisinin de yanıtlandırılması istenir

Süre : 60 dakika

Soru sayısı : 2

Soru biçimleri : 1 soruda öğrenciler grafik/tablo/şema/diagram gibi görsel öğeleri betimlerler. 20 dakika dahilinde en az 150 kelimelik bir ova yazmalılar. Üst limiti bulunmamakta ve imtihanı kıymetlendirenler ne kadar uzun olursa olsun okurlar. 2. Soruda öğrencilere görüşlerini bildirebilecekleri ve tartışabilecekleri bir konu verilir. Bunun üzerinde 40 dakikada en az 250 kelimelik bir ova yazmaları beklenir.

Yanıt verildiğinde IELTS  Sınavı Teknikleri ve Taktikleri  gereği dikkat edilmesi gerekenler: Yazı  yanıt kağıdına kaydedilmelidir.. Soru kağıdı toplanmamakta ve imtihanı kıymetlendirenler tarafından dikkate alınmamaktadır. Okunaklı bir yazı yazmaya, kelimelerin yazılım biçimine  ve dil bilgisi kaidelerine dikkat edilmelidir. Görüş bildirilmesi gereken sorularda bir taraf seçilmeli ve savunulmalıdır. Savunulan fikre imtihanı kıymetlendirenin taraf yada karşı taraf  mühim değildir. Önemli olan hangi bütünce yapılarının, kelimelerin kullanıldığı ve görüşünü nasıl savunduğu mühimdir.  Aynı kelimeler tekrar edilmemeli, eş ve ya taraf anlamlı kelimeler kullanılmalıdır. Paragraf yapısına, bağlaçlara ve kıyaslk ör kelimelerine dikkat edilmelidir. Sorular birlikte verilmektedir ve tekrarlde öğrenciler 2. Sorudan başlamaktadırlar.

 

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri


Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri , IeltsKonuşma :  IELTS konuşma testi bir öğrenci ve bir imtihan kıymetlendiren görevlinin bulunduğu yüz yüze durumda yapılır. Bu sayede öğrenci kendini daha iyi ifade etme şansı yakalar.

Süre : 11-14 dakika

Soru biçimleri : 3 bölümden oluşur.

İlk bölümde imtihan görevlisi adayın kimlik kontrolünü yapar, katılan aday kendini tanıtır ve görevli ev, aile, iş, eğitim ve alaka alanları gibi konularla alakalı sorular sorar. Bu bölüm 4-5 dakika sürer.

İkinci bölümde öğrenci tek başına konuşur. Görevli öğrenciye belli bir konu hakkında konuşması  amacıyla bir  kart verir. Bu kartta konuşmada  mutlaka bahsedilmesi  gereken başlıklar da verilmiştir. Öğrenciye 1 dakika verilir ve hazırlanması istenir. Bu sürede öğrenci konuşacağı başlıklar hakkında notlar alır. Bir sonraki aşamada konuşmaya başlar ve aldığı notlardan da faydalanır.. 2 dakika konuşma süresi üzerine görevli durdurup konu hakkında soru sorabilir ve öğrenci bu çerçevede konuşmaya devam eder. Bu bölüm 3-4 dakika sürer. Öğrencinin verilen bir konu üstünde İngilizceyi olabildiğince iyi kullanarak, uzun süre konuşması istenir ve düşüncelerini tutarlı bir biçimde iletmesi beklenir. Öğrencilerin verilen sorudaki kendi görüşlerini savunmalı konuşmalarının uzun sürmesine  katkı yapacağı  açıktır.

Üçüncü bölümde görevli ve öğrenci ikinci bölümdeki konu hakkında tartışırlar. Konuşma 4-5 dakika sürebilir.  Bu bölüm öğrencinin düşüncelerini belirtmesi ve delillaması, konu hakkında tartışabilmesi ve mütalaa yapabilmesi beklenir.

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri

IELTS Speaking testinde dikkat edilmesi gerekenler:

Rahat olun, heyecanlanmayın. Net bir biçimde konuşun ve konuşmaya konsantre olun. Aileniz, işiniz, eğitiminizi yaptığınız  yer, kişisel zevkleriniz hakkında konuşmaya hazırlıklı olun fakat ezberlemeyin. Konuşmada geçen konulara kendi düşünceleriniz ve geçmiş deneyimleriniz doğrultusunda yanıt verin. Sesiniz basit duyulabilir olsun, mırıltı biçiminde  konuşmayın. Türkçe kullanmayın. Yanlış yapma korkusunda olmayın. Bazı şeyleri taraflış söyleseniz de anlaşılabilir olmanız mühim. Akıcı konuşacağım diye hızlı konuşmaya çalışmayın. Akıcılık hızlı konuşmak değildir. Fikirlerinizi açık ve tutarlı bir biçimde ifade etmektir. Görevli siz konuşurken soru sorarsa panik olmanıza gerek yok. Anlamadıysanız tekrar ettirebilirsiniz.  Ama ne dediğini iyi anlamaya çalışın ve tutarlı yanıtlat verin.  Kısa yanıtlar vermeyin. Kelime haznenizi kullanarak ve dil bilgisi kaidelerine dikkat ederek uzun bütünceler kurmaya çalışın.

Speaking testleri kayıt edilmektedir. Test görevlileri notu konuşmanın nihayetinde vermektedirler fakat kaç aldığınızı size söylemezler.

 

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri , IeltsSINAV GÜNÜNDE GÖTÜRMENİZ GEREKENLER

2 Adet Resimli Kimlik Belgesi (Sadece; Kimlik Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet kabul edilir)

Kimlik fotokopisi

Son 6 ay dahilinde çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (imtihan günü götürülecektir)

Orjinal müracaat formu (aday tarafından imtihandan evvel doldurulup imzalanarak, imtihan yerine götürülecek olan form) PDF

SINAV GÜNÜ İÇİN NOTLAR

Sınav 09:00’da başlar ancak güvenlik kontrolü nedeniyle adaylar kendilerine belirtilen saatte(08:15) imtihan yerine gitmelidir.

Her adayın tarafında 2 ayrımlı resmi kimlik belgesi ( Kimlik cüzdanı, pasaport ve/veya sürücü belgesi) bulunması gerekir. Öğrenci kimlikleri ve iş yeri kimlikleri kabul edilmez. Kimlik belgeleri tarafında olmataraf adaylar imtihana alınmazlar

Adaylar nihayet 6 ay dahilinde çekilmiş 1 adet belgelik fotoğraf ve 8 sayfalık orjinal müracaat formunu doldurarak beraberlerinde götürmelidir.

Adaylar taraflarında kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi ve kalem traş bulundurmalıdır.

Adayların imtihan odalarına belirtilen eşyaları sokmaları sakıncalıdır : çanta, kitap, kağıt, yiyecek ve meşrubat, fotoğraf makinesi, cep telefonu,  çalar saat ,ve bunlara benzer elektronik aygıtlar.

SÖZLÜ SINAV

IELTS Sınavınızın sözlü bölümü, ovalı imtihandan bir hafta evvel ya da sonraki bir zamanda diliminde olabilir. Dolayısıyla, bu ihtimali düşünerek müracaatta bulunmalısınız.

Sözlü imtihan yerinize, sizin dahilin belirtilen saatten 20 dakika evvel gelmenizi tavsiye ederiz.

Bir kimliğinizi British Council Ofisine girişte güvenlik görevlilerine bırakacağınızdan, imtihana gelirken kesinlikle  2 kimlik getirmeniz gerekmektedir. Sadece aşağıda belirtilen kimlik türleri kabul edilmektedir.

 

Kimlik Cüzdanı

Pasaport

Ehliyet

İkametgah Belgesi

(Öğrenci Kimliği ya da İş yeri kimlikleri kabul edilmemektedir)

 

 

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri

EK BİLGİLER

IELTS imtihan neticeleri 2 sene dahilin geçerlidir

Sınavın sözlü bölümü imtihan tarihinden bir kaç gün evvel veya sonra gerçekleşebilir. Sınav programınızı yaparken lütfen bu noktayı göz önünde bulundurunuz

British Council imtihan tarihlerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak bu değişiklikler kayıt olmuş adayları etkilemez.

TEST NETİCESİNİ NASIL ALACAKSINIZ?

Adaylara imtihan sonuç bildirgesinden sadece bir kopya verilir

Sınav  sonuç belgeleri imtihan tarihinden itibaren 13. gün içinde kapalı zarflarda kurye ile adaylara gönderilir ve yaklaşık 3 günlük bir sürede  adayların eline ulaşmış olur

IELTS imtihan neticelerinizi imtihan tarihinden sonraki 3. gün saat 16:00 itibarıyla  ile internet sitemizden görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem dahilin adayın müracaat esnasında bildirmiş olduğu kimlik numarası,aday numarası ve doğum tarihi bilgilerine ihtiyacı olacaktır.

Telefon, faks veya e-mail aracılığı ile imtihan neticeleri bildirilemez.

Sonuç belgeleri adayların bildireceği  ülke içinde ve ülke dışında bulunan kurumlara gönderilebilir.

Detaylar dahilin lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz

 

IELTS imtihan neticeleri 2 senelik bir zaman diliminde geçerlidir

 

IELTS imtihan neticeleri 9 üzerinden kıymetlendirilir.

 

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri


Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri , IeltsEKSTRA SONUÇ RAPORU SIPARIŞI

Sınav neticesini bildiren  belgelerinizin ülke içinde bir kuruma gönderilmesi dahilin 9TL olarak belirlenen gönderim ücretini aşağıda yer alan hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir

Sınav  neticesini bildiren belgenizin ülke dışına gönderilmesi dahilin aşağıda yer alan hesap numarasına, belirtilen DHL ücretlerinden gönderinin yapılacağı bölgeye uygun olan miktarın yatırılması gerekmektedir

DHL Ücretleri

Avrupa: 32TL

Kuzey Avrupa: 39TL (Norveç, İsveç, Finlandiya)

Orta Doğu/Amerika: 50TL (Iran, ABD, Kanada)

Güney Yarımküre: 62TL (Avustralya, Yeni Zelanda)

BRITISH COUNCIL TL Hesabı

T.C Is Bankası

Beyoğlu Şubesi

Şube Kodu: 1011

Hesap No: 1386454

Hesap Sahibi İsmi(Alıcı) :British Council – Embassy Office of Cultural Counsellor

Swift Code: ISBKTRISXXX

IBAN CODE: TR600006400000110111386454

 

Bu işlemden nihayetra ielts@britishcouncil.org.tr adresine lütfen adınızı, soyadınızı, gönderim yapılacak olan adres bilgilerini, imtihan ve ödeme tarihinizi  belirten bir email göndermeniz gerekmektedir.

 

Sonuç belgeniz 2 iş günlük bir zaman diliminde belirtmiş olduğunuz adrese gönderilmek üzere  kuryeye teslim edilecektir.

 

Ekstra Sonuç Belgesi istekleriniz dahilin gönderimler Salı ve Perşembe günleri yapılmaktadır. Ödemenizi bu tarihlerden evvel yapıp, gerekli e-maili ielts@britishcouncil.org.tr adresine gönderiniz, işlemlerinizi takip eden gönderim gününde belgeniz tarafımızdan kuryeye verilecektir.

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri , IeltsIELTS SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav neticeleri anons edildikten sonraki 4 haftalık bir zaman dilimi içinde adaylar neticelere itiraz etme hakkına sahiptir. Bu işlemin ücreti £60’dir. Sınavınızın istediğiniz bir bölümüne ya da bütününe itiraz edebilirsiniz. Sınav belgeleriniz uzman öğretmenler tarafından tekrar denetim edilecektir. Bu işlem 6-8 hafta vakit almaktadır. Sınav  neticelerinde herhangi bir değişme olması durumunda ödemiş olduğun

 

Ielts Sınavı Teknikleri ve Taktikleri

Leave a Comment