Genel 

Ielts Hazırlık Özel Ders

Ielts Hazırlık Özel Ders Programı

Ielts Hazırlık Özel Ders Hakkında Bilgi

1 – Ielts Hazırlık Özel Ders ( Birebir – Ielts Hazırlık Özel Ders )
2 – Ielts Hazırlık Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Hazırlık Özel Ders)

1 – IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ( BİREBİR IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS): IELTS hazırlık özel ders merkezimizde IELTS hazırlık özel ders etkinlikleri çerçevesinde tarafımızdan düzenlenen birebir IELTS hazırlık özel ders programlarının kapsamında en çağdaş sistem ve yöntemlerle hazırlanmış, IELTS sınavının sonuçları üzerinde kesinlikle ve mutlaka olumlu sonuçlar yaratacak şekilde  bilgi ve tekniklerle donanmış, yaratacağı sinerji ile öğrenciyi motive eden ve daha yoğun ve sıkı çalışmaya iten ve inanılmaz etkinliği ile öğrenciyi amaç ve hayallerine ulaşabileceğine inandıran ve profesyonel bir destek eşliğinde verilen IELTS  özel ders programında  birebir  yer alan öğrenci, direk olarak IELTS hazırlık özel ders programının uygulama zamanını kendi belirler. Öğrencinin istekleri doğrultusunda, IELTS hazırlık özel ders birimlerimizde IELTS hazırlık özel ders programının uygulanacağı gün ve saatler belirlenir.

2 – IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS ): Günümüzde kalabalık gruplarla yapılan IELTS hazırlık derslerinden ve uygulanan IELTS hazırlık özel ders programlarından pek olumlu ve doyurucu sonuçların alınamadığı bir gerçek olarak ortadadır. Bu nedenle IELTS hazırlık özel ders seviye geliştirme eğitimlerinde verilen IELTS hazırlık özel ders programlarının uygulama aşamasında  yinede teknik veya taktik sebeplerden ötürü bazı insanlar bu grup derslerine rağbet etmekte ve daha çok bu tür derslere katılmaktadır. Verilen IELTS hazırlık özel dersin kalitesini ve özgün niteliklerini korumak adına artık çok iyi sonuç alıcı, üzmeyen, umutları canlı tutan, öğrencinin isteklerine ulaşabileceği izlenimini sürekli veren küçük gruplar için IELTS hazırlık özel ders merkezimizde hazırlanmış IELTS hazırlık özel ders programlarının uygulandığı küçük sınıflarda ders   vermek geçerli oldu.

IELTS HAZIRLIK ÖZEL DERS için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • IELTS hazırlık özel ders eğitim bölümlerinin hazırladığı ve uyguladığı IELTS hazırlık özel ders platformunda birebir ve grup  IELTS hazırlık özel ders  programlarına katılan ve ders alan öğrencilerin hiç birine onları bizden ders almaya iten ve zorlayan bunun içinde yasal bir sorumluluk yükleyen öğrencinin sıkıntısı  ve baş ağrısı olan  ”  SENET ”  yapılmaz. Öğrenciler, IELTS hazırlık özel ders ödemelerini taksitlerle kendi belirledikleri tarihlerde yapar.
  • Sınavın  kapısını açan altın anahtar, çok sayıda akademik kelime bilmektir. Bu nedenle IELTS hazırlık özel ders etkinlikleri kapsamında organize edilen IELTS hazırlık özel ders programlarında özel hazırlanan akademik kelimelere ait alıştırmalar öğrencilere verilir ve bu alıştırmaların tümünün eksiksiz bir şekilde yapılması istenir.

Diğer Yazılar

Leave a Comment