Genel 

Ielts Özel Ders

Ielts Özel Ders Programı

Ielts Özel Ders Program İçeriği

1  –  Ielts Özel Ders ( Ielts Sınavı için birebir Ielts Özel Ders )
2 –  Ielts Özel Ders ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Ielts Özel Ders )

1 –  Ielts Özel Ders ( Bireysel – Ielts Özel Ders ) : Birebir  Ielts Özel Ders almanın gücüne ve öğrencide yarattığı olumlu ve verimli etkiye, yarattığı sinerji ile öğrenciyi daha çok ve sıkı çalışmaya ittiğine inana öğrencilerin katıldığı en çağdaş teknik bilgi ve metotların öğrencinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda onları gerçekleştirecek biçimde  başarı ve yüksek skor odaklı düzenlemelerin  kullanıldığı Ielts Özel Ders programlarına bireysel katılan adaylara, programların uygulanacağı günler ve saatlerle ilgili olarak istedikleri saat ve günleri seçme konusunda özel bir hak tanınır. Böylece, aday öğrenci kendi yaşam tarzını değiştirme gereği duymadan Ielts Özel Ders  alabilir ve  Ielts Özel Ders  programlarına katılabilir. 

2 –  Ielts Özel Ders ( 4 kişilik gruplarda – Ielts Özel Ders ) :  Günümüzde artık terk edilen modası geçmiş bir eğitim modeli olan, bir çok sorunun meydana geldiği kalabalık gruplarla yapılan derslerin az sayıda öğrenciden oluşan gruplara dönüştürüldüğü ve ilk uygulamasının bizde yapıldığı 4 (Dört) kişilik gruplarla icra edilen ders programlarına katılmak isteyen aday öğrencilere seviye tespit sınavı yapılır ve İngilizce bilgisi ölçülür. Bir birleri ile eşit yada en azından denk seviyede olan aday öğrencilerden oluşturulan homojen gruplarda programlar başlatılır. Grup sayısının 4 kişi ile kısıtlandırılması bilimsel bir gerçeğin ışığında gerçekleştirilmiştir. Eğitim alanında yapılan araştırmalara göre eğitim alan grupların, eğitim aldıkları konularda konuları daha rahat algılamaları ve özümsemeleri için en ideal grup sayısı dörttür. Bu sayı nedeni ile, grup derslerinde görev alan ve eğitim veren hocalar gruptaki tüm aday öğrencilerle bire bir ilgilenme olanağına sahip olur.

DERS PROGRAMI

Ielts Özel DersReading : Bu section ile ilgili eğitim verilirken, reading sorularında yer alan ve sık sık sorulan soru tipleri üzerinde özel olarak durulur ve aday öğrencinin, soruların türüne göre ne yapması gerektiği konusunda kendisine bilgiler verilir.

Writing : Bu bölümde yer alan task 1 ve task 2 olarak aday öğrenciden istenilen yazımlarda , aday öğrencinin task 1 de ne yazması  ve nasıl yazması gerektiği, task 2 dede essay yazımında paragrafların istenilen yazım türüne uygun olarak nasıl oluşturulması gerektiğinin eğitimi verilir.

Listening : Dinleme bölümünde aday öğrenci 4 parçadan oluşan bu bölümde, hangi bölümde nasıl bir strateji izleyerek başarılı olabilir ve her bölümde izlemesi gereken ayrı ayrı stratejilerin nasıl uygulanması gerektiği anlatılır.

 Speaking : Gerçek sınav konuları üzerinde, aday öğrenciyi sınav odasında olduğu var saydırarak ve bunu  kendisini hissettirerek speaking sınavlarına hazırlanır.

Diğer Yazılar

Leave a Comment