Genel 

IELTS Sınavı

IELTS SINAVI PROGRAMI

IELTS Sınavı Program İçeriği

1 – IELTS Sınavı ( Birebir Özel IELTS Sınavı Hazırlık )
2 – IELTS Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla  IELTS Sınavı Hazırlık )

1 – IELTS Sınavı ( Birebir Özel IELTS Sınavı Hazırlık ): IELTS sınavı konusunda IELTS sınavı kampüslerindeki IELTS sınavı hazırlık platformunda organize edilen IELTS sınavı eğitimi için birebir özel IELTS sınavı hazırlık  dersi almak amacı ile  baş vuru yapan ve kayıt olanlar, IELTS sınavı programının  hangi günlerde uygulanacağı  ve işleneceği  tarihler konusunda söz hakkına sahip olur ve IELTS sınavı programında ilk seçim onlara aittir.

IELTS sınavı kategorisinde IELTS sınavı departmanındaki  IELTS sınavı etkinlikleri bünyesinde, uygulamaya sokulan  IELTS sınavı hazırlık için bu tarz bir sisteme baş vurarak  hareket edilmesinin sebebi, öğrencilerin bazı şikayetlerinin  önünü kesmek ve IELTS sınavı için ders almaktan ötürü karşılaştıkları güçlükleri azaltmak içindir. Bazı günlerin özel yaşamlarında IELTS sınavı eğitim uygulamalarında IELTS sınavı için ders alınan günlerle çakışması ve derse olan ilginin  sağlanması için  alınmış öğrenci lehine bir karardır.

2 – IELTS Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla  IELTS Sınavı Hazırlık ): IELTS sınavı alanındaki IELTS sınavı etkinliklerinde IELTS sınavı hazırlık eğitimlerinde  tertiplenmekte olan IELTS sınavı hazırlık için seviyeleri bir birine yakın olan öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplarda yer alarak  birebir IELTS sınavı için verilen özel derse yakın kalite ve özelliklerde IELTS sınavı  dersi alabilir ve IELTS sınavında  başarılı olabilirsiniz.

 IELTS sınavı kategorisinde IELTS sınavı hazırlık merkezindeki  IELTS sınavı forumlarında hazırlanan  IELTS sınavı ile ilgili seminerlerde  düzenlenmekte olan IELTS sınavı hazırlık için  gruplar bilimsel araştırmalar sonucu elde edilmiş bulgulara  uyumlu  olarak 4 kişiden oluşturulur ve bu IELTS sınavı eğitim merkezindeki IELTS sınavı için ders alacak öğrencilere bir avantaj olsun diye  yapılmış bir düzenlemedir.

IELTS SINAVI NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • IELTS sınavı ana birimlerindeki IELTS sınavı hazırlık faaliyetleri bünyesinde  düzenlenen IELTS sınavı hazırlık öğretilerinde grup  mevcudunun  4 kişi ile kısıtlanması ile amacımızın  iyi bir eğitim olduğu açıkça ortaya konulur.
  • IELTS sınavı merkezimizdeki  IELTS sınavı ile ilgili yapılan eğitim organizasyonlarında  düzenlenmekte olan IELTS sınavı programlarında 4 öğrenci ile kısıtlanan  grup dersleri mevcudun az olması yüzünden özel ders niteliği kazanır.
  • IELTS sınavı eğitim sürecinde gerek grup derslerinde gerekse birebir özel derslerde  IELTS sınavı hazırlık programlarını uzman hocalar uygulamaya koyar ve işler.  Bilgi  birikimi yüksek olan hocalarla  IELTS sınavında  başarıya ulaşmak daha kolaylaşır.
  • IELTS sınavı departmanında uygulanmakta devam eden IELTS sınavı hazırlık öğretilerinde ki Ielts Academic ve General training sınavlarında  öğrencilerin uygulaması gereken tüm IELTS teknik ve taktikleri IELTS sınavı programları boyunca  öğrencilere verilir.

Diğer Yazılar

Leave a Comment