Genel 

IELTS Sınavı İçeriği

IELTS Sınavı İçeriği Nedir?

IELTS Sınavı İçeriği Konusunda Bilgiler

IELTS sınavının İçeriği olan Uluslararası İngilizce Dil Sınav Sistemi (IELTS), İngilizce’nin iletişim dili olduğu alanlarda çalışmak ya da çalışmak isteyen insanların İngilizce yeterliliğini anlamak için tasarlanmıştır.

IELTS sınavının İçeriğinde iki test  mevcuttur:

IELTS Akademik

IELTS sınavının İçeriğindeki birinci IELTS Akademik sınavı, yüksek öğretimde (lisans ve lisansüstü eğitim) eğitim almayı planlayanlar veya mesleki kayıt yapmak isteyenler için tasarlanmıştır. IELTS Academic, bir kişinin İngilizce konuşulan bir ortamda   İngilizce bilgisine sahip olup olmadığını değerlendirir.

IELTS Genel Eğitimi

IELTS sınavının İçeriğindeki ikinci IELTS Genel Eğitim sınavı, İngilizce’nin iletişim dili olduğu yerlerde orta öğretimi tamamlayacak veya iş deneyimi veya eğitim programlarına katılacak olanlara yapılmalıdır. Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve İngiltere’ye göç için IELTS Genel Eğitimi gerekebilir.

IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitimi İçerikleri

IELTS sınavının İçeriğindeki dinleme ve konuşma bölümleri her iki sınav için de aynıdır, oysa okuma ve yazma bölümleri farklıdır. Her bir  IELTS sınavının İçeriği    hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

IELTS Akademik
IELTS Genel
Test Uzunluğu
2 saat, 45 dakika
2 saat, 45 dakika

Konuşma Bölümü

11-14 dakika. Tanıdık bir konuyla ilgili bir giriş ve tartışma da dahil olmak üzere bir denetçiyle yüz yüze görüşme.
11-14 dakika. Tanıdık bir konuyla ilgili bir giriş ve tartışma da dahil olmak üzere bir denetçiyle yüz yüze görüşme.

Okuma bölümü
60 dakika. Kitap, dergi, dergi ve gazetelerden alınan 3 uzun yazı. Genel ilgi alanları olan uzman olmayan bir kitle için seçildi.
60 dakika. Bildirimler, reklamlar, şirket el kitapları, resmi belgeler, kitaplar ve gazetelerden alınan 5-6 metin. İngilizce konuşulan bir ortamda günlük olarak karşılaşılması olası materyaller.

Yazı Bölümü
60 dakika. Öğrencilerden bir tablo, grafik veya şema (en az 150 kelime) tanımlamaları ve akademik, yarı resmi veya tarafsız bir tarzda kısa bir makale (en az 250 kelime) yazmaları istenecektir.
60 dakika. Öğrencilerden kişisel veya yarı resmi veya tarafsız bir tarzda bir mektup (en az 150 kelime) ve kısa bir deneme (en az 250 kelime) yazmaları istenecektir.

Dinleme bölümü
30 dakika artı 10 dakika aktarım süresi. Her biri 10 soru içeren 4 bölüm. İlk ikisi her gün sosyal olaylarla ilgilenir. Bölüm 3 ve 4 eğitim ve öğretim olayları ile ilgilidir.
30 dakika artı 10 dakika aktarım süresi. Her biri 10 soru içeren 4 bölüm. İlk ikisi her gün sosyal etkinlikler ile ilgilenir. Bölüm 3 ve 4 eğitim  etkinlikleriyle  ilgilidir.

Puanlama
Her beceri bölümü için 1-9 bireysel bant puanı. Ortalama toplam bant skorunuz 1-9 arasında gösterilir.
Her beceri bölümü için 1-9 bireysel bant puanı. Ortalama toplam bant skorunuz 1-9 arasında gösterilir.

Diğer Yazılar

Leave a Comment