Genel 

Ielts Sınavı Soruları

Ielts Sınavı Soruları Ayrıntı ve İçeriği

Ielts Sınavı Soruları Hakkında İnceleme

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Ielts Sınavı Hazırlık )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  Ielts Sınavı Hazırlık)

Tüm yollar Ielts Sınavına Çıkar.

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Ielts Sınavı Hazırlık ): Birebir özel ders almak isteyen adayların, programın uygulanacağı gün ve tarihleri seçme ve belirleme hakkı vardır. Bundan amaç, ders almak isteyen öğrencinin günlük yaşamı ile ders günleri arasında bir karmaşa olmasını önlemektir.

2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  Ielts Sınavı Hazırlık): İngilizce bilgi, beceri ve seviye açısından bir birleri ile uyumlu olan 4 öğrenciden oluşturulan gruplarda kaliteli ve güvenilir bir eğitim almak mümkündür.

AYRINTILAR 

Ielts Sınavı Reading ( Okuma ) Soruları : Ielts sınavının okuma ( reading ) bölümünde aşağı yukarı 14 adet bir birinden farklı ve yanıtlama teknikleri ayrı soru türü var.Bu soru türlerinin hangisine nasıl yanıt verilmesinin gerektiğini teker, teker bilmek sınavda başarılı olabilmek açısından çok önemli.

Ielts Sınavı Listening ( Dinleme ) Soruları : Sınavın listening ( dinleme ) modülünde kolaydan zora doğru giden 3 dinleme parçası mevcut. Bu parçaların her birini dinlerken neler yapılması ve parçaların nasıl dinlenmesi gerektiğini bilmek sınava girenler için yaşamsal bir özellik taşır.

Ielts Sınavı Writing( yazma ) Soruları : Sınavın writing ( yazım ) modülünde adaylara 2 tür yazı yazmaları için konu verilir. Bu konular academic ielts sınavına girenler için 1.cisi ( pie chart, line chart, bar chart )  denilen çizelgelerin yada çalışan bir nesnenin yazıya çevrilerek anlatılması şeklinde; 2. cisinde ise adaylardan her hangi bir güncel konu verilerek bu konu hakkında akademik seviyede ( essay ) yazılması istenir.

Ielts Sınavı speaking ( konuşma ) Soruları : IELTS Sınavı Soruları Konuşma bölüm sınavı , sınavın ayrı bir gününde yapılır. Sınava giren aday öğrenci ile examiner denilen ve sınavı gerçekleştiren kişi arasında birebir yapılan bir konuşmadır. Konuşma adayın kişisel bilgileri ve günlük yaşamından sorularla başlar ve daha sonra adayın her hangi bir konu hakkındaki kişisel fikirlerinin yansıtıldığı ayrıntı sorularına doğru uzar.

Diğer Yazılar

Leave a Comment