Articles,Determines, Quantifiers

Articles,Determines, Quantifiers Alıştırmaları Articles,Determines, Quantifiers Hakkında Bilgiler  1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders ) 2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi ) Ielts Sınavında Başarı Sağlamak Yeterli Skoru Elde Etmek İçin Ielts Akademik Eğitim Articles,Determines,Quantifiers 1-25. soularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.   1. Michael has two sisters, one of whom is older and …… younger. A) other B) others C) another D) the others E) the other   2. The hardly apple flourishes over ……. parts of the Earth ……..…

Detaylar