Genel 

İngilizce Ielts Sınavı

İngilizce Ielts Sınavı Hakkında Açıklamalar İngilizce Ielts Sınavı Programı İçeriği 1  –  İngilizce Ielts Sınavı ( İngilizce Ielts Sınavı için birebir Ielts Sınavı Hazırlık ) 2 –  İngilizce Ielts Sınavı ( İngilizce Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup  Ielts Sınavı Hazırlık) 1  –  İngilizce Ielts Sınavı ( İngilizce Ielts Sınavı için birebir Ielts Sınavı Hazırlık ) : İngilizce IELTS sınavı programlarında birebir özel İngilizce ielts sınavı dersi almak üzere yer alan  öğrenciler, İngilizce ielts sınavı programlarının uygulama gün ve saatlerini bireysel özel ders aldıklarından kendileri belirler. Bu şekilde,    İngilizce IELTS sınavı programlarına katılan öğrenci günlük özel yaşamında bir değişiklik yapmadan gereksinimi olan İngilizce ielts sınavı eğitimini …

Detaylar
Articles,Determines,Quantifiers 

Articles,Determines, Quantifiers

Articles,Determines, Quantifiers Alıştırmaları Articles,Determines, Quantifiers Hakkında Bilgiler  1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders ) 2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi ) Ielts Sınavında Başarı Sağlamak Yeterli Skoru Elde Etmek İçin Ielts Akademik Eğitim Articles,Determines,Quantifiers 1-25. soularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.   1. Michael has two sisters, one of whom is older and …… younger. A) other B) others C) another D) the others E) the other   2. The hardly apple flourishes over ……. parts of the Earth ……..…

Detaylar