Test on Wishes

 Test on Wishes Test on Wishes: Pişmanlık ifadesi hakkında deneme sınavı 1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders ) 2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi ) Test on Wishes Ielts sınavı için hazırlananlara daha önceki sayfalarda verilen bu konu ile ilgili bilgilere dayalı küçük bir test TEST ON WİSHES Exercise 1. Fill in the blanks with one of the verb phrases which comlete the sentences best. 1 ) I wish that I ……………. to England last year. a ) went b ) can go c ) could have gone d ) could…

Detaylar