Needn’t + Have + Verb3 ( past participle)

Needn’t + Have + Verb3 ( past participle) Hakkında Açıklama

GEÇMİŞİ ANLATAN MODUL

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

Needn’t + Have + Verb3 ( past participle)

Geçmişte yapılması gereksiz olan bir eylem , gereksiz olmasına rağmen yapıldığında Needn’t + Have + Verb3 ( past participle) yapısındaki ifade kullanılır.

Örnek : You needn’t have taken your coat.It is hot outside : Paltonu almana gerek yoktu.Dışarıda hava sıcak. ( paltosunu almış bir kişiye söylenir)

Exercises ( alıştırmalar )

1. A.  I bought there bottles of cola : Üç şişe kola satın aldım. B.  You needn’t have bought cola.We have a lot in the kitchen : Kola almana gerek yoktu.mutfakta çok var.

2. A.  Tom has just washed your car : Tom senin arabanı şimdi yıkadı. B.  He  needn’t have washed my car.Look. It’s raining now : Onun arabamı yıkamasına gerek yoktu.Bak.Yağmur yağıyor.

3. A.  Jim got up at seven o’clock and went to the station to meet Mr. Brown : Jim yadide kalktı ve Bay Brown ı karşılamak için istasyona gitti. B.  He needn’t have gotten up at seven o’clock in the morning.Mr. Brown will come by bus in the afternoon : Onun sabah yedide kalkmasına gerek yoktu.Bay Brown öğleden sonra otobüsle gelecek.

4. A.  Mrs. Taylor helped her son wth his homework : Bayan Taylor oğluna ödevi için yardım etti. B.  She needn’t have helped her son wth his homework.His homework was very easy : Onun oğluna yardım etmesine gerek yoktu.Onun ödevi çok kolaydı.

5. A.  I worked all day yesterday at the office : Dün bütün gün ofiste çalıştım B.  You  needn’t have all day yesterday.It was a public holiday : Dün bütün gün çalışmana gerek yoktu.Tatildi.

6. You  needn’t have made a chicken sandwich form e.I have already had my lunch at home : Benim için tavuklu sandöviç yapmana gerek yoktu. Ben zaten evde öğle yemeğimi yedim.

7.  You needn’t have finished the maths homework last night.Todey we don’t have maths.: Dün gece matematik ödevini bitirmene gerek yoktu.Bu gün matematik dersimiz yok.

8. She needn’t have bought a dictionary.There is one here in the cupboard :  Onun sözlük almasına gerek yoktu.Burda dolapta bir tane var.

9. He needn’t have changed his car.His old car was more comfortable than this one : Onun arabasını değiştirmesine gerek yoktu.Onun eski arabası bundan daha rahattı.

10. A.  Jane invited Jill and Sue for dinner.She cooked meals more than necessary : Jane , Jill ve Sue yü akşam yemeği için davet etti ve gereğinden daha fazla yemek yaptı. B.  She  needn’t have prepared so much food. They are on a diet : Bu kadar çok yemeğe gerek yoktu.Onlar rejimdeler.

2 –  Didn’t need to + Infinitive

Geçmişte yapılmasının gereksiz olduğunu bildiğimiz ve yapılmayan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Örnek I didn’t need to take my umbrella . Şemsiyemi almam gereksizdi.( bende almadım – şemsiyesini almamış bir insan söylemi )