Possibility ( past )

Possibility ( past ) Hakkında Açıklama

GEÇMİŞTE OLASILIK

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

1)      Possibility ( past )

May  Might / Could + have + Verb 3 ( Past participle ) a) may / might / could  + have + verb 3 yapısı geçmişte olması muhtemel olan bir şeyi söylemek için kullanılır.
Örnek A: I can’t find my umbrella  anywhere : Şemsiyemi hiçbir yerde bulamıyorum. B. You may / might / could have left it on the bus : Onu otobüste bırakmış olabilirsin. b ) a) may / might / could  + have + verb 3 yapısı geçmişte olması muhtemel ama olmayan bir şeyi  anlatmak için kullanılır. Örnek Why did you  run across the street when the light was red ? : Işık kırmızı iken neden koşarak caddenin karşısına geçtin . A car  may / might / could have hit you : Sana bir araba çarpabilirdi ( Caddeyi koşarak geçmiş ama bir arabanın çarpmadığı kişiye söylenir) Exercises ( Alıştırmalar ) Bu cümleleri ( may / might / could  + have + verb 3 )  yapısını kullanarak yeniden yazın. 1 –  Perhaps the cat was under the bed : Kedi belki  yatağın altında idi. The cat may / might / could have been under the bed : Kedi yatağın altında olabilir.di 2 –  Perhaps the old man didn’t hear the phone : Belki yaşlı adam telefonu işitmedi. The old man may not  / might not / could not have heard  the phone : Yaşlı adam telefonu işitmemiş olabilir. 3 –  Perhaps he lost your phone number : Belki senin telefon numaranı kaybetti. he may / might / could have lost your phone number : O senin telefon numaranı unutmuş olabilir.

4 –  Perhaps she went to the party last night : Belki o dün gece partiye gitti. She may / might / could have gone to the party last night : O dün gece partiye gitmiş olabilir.

5 –  Perhaps the children broket the vase : Belki çocuklar vazoyu kırdı. The children may / might / could have broken the vase : Vazoyu çocuklar kırmış olabilir. 6 –  It’s possible that he didn’t get into the house to steal  something : Onun bir şey çalmak için eve girmediği mümkün . He may not  / might not / could not have gotten into the house to steal  something : Adam eve bir şey çalmak için girmemiş olabilir. 7 –  It’s possible that my father has already arrived at home : Babamın öoktan eve gelmiş olması mümkün. My father may / might / could have already arrived at home : babam çoktan eve gelmiş olabilir. 1 –  She wasn’t at school yesterday. I think she was ill.: O dün okulda değildi.Sanırım hasta idi. She may / might / could have been ill yesterday : O dün hastalanmış olabilir. 2 –  Tom looked tired.I think he slept badly last night : Tom yorgun görünüyordu.Sanırım dün gece kötü bir şekilde uyudu. Tom looked tired.he may / might / could have slept badly last night : : Tom yorgun görünüyordu. Dün gece kötü bir şekilde uyumuş olabilir. 3 –  A man with a gun and a bag in his hands ran out of the bank.Perhaps he was a bank robber : Eli silahlı bir adam elinde çanta ile bankaya koşarak girdi. Belki bir banka soyguncusuydu. A man with a gun and a bag in his hands ran out of the bank.He may / might / could have been a bank robber : O bir banka soyguncu olabilir. 4 –  Jane hasn’t come back from school yet : Jane henüz okuldan  geri gelmedi.Perhaps she missed the bus : Belki otobüsü kaçırdı. Jane hasn’t come back from school yet : Jane henüz okuldan  geri gelmedi.She may / might / could have missed the bus : O otobüsü kaçırmış olabilir. 5 –  A.  Why didn’t the tourist answert my question ? : Turist neden benim soruma cevap vermedi B.  Perhaps he didn’t understand your question : Belki senin sorunu anlamadı. The tourist may not  / might not / could not have understood your question : Turist senin sorunu anlamamış olabilir. 6 –  They left before the end of the film.I think they were bored : Onlar film bitmeden çıktılar.Sanırım sıkıldılar.   They left before the end of the film.: Onlar film bitmeden çıktılar.They may / might / could have been bored : Sıkılmış olabilirler.

Possibility ( past )