Simple Past Tense ( di’li geçmiş zaman)

Simple Past Tense ( di’li geçmiş zaman )

Simple Past Tense ( di’li geçmiş zaman) Hakkında Bilgiler

 1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

 

A.  Simple Past Tense Olumlu Cümleler

1 ) Tommy woke up late yesteday morning because he came home after midnight : Tommy dün sabah eve gece yarısından sonra geldiği için geç kalktı.
2 ) He had to do a lot of work  : Yapması gereken çok işi vardı.
3 ) He had a shower after having breakfast : Kahvaltı ettikten sonra bir duş yaptı.
4 ) He left home at 8,30 to go to office : Ofise gitmek için sekiz otuzda evden ayrıldı.
5) His secretary came to his room when he arrived at the company : Şirkete geldiğinde sekreteri odasına geldi.
6 ) She reminded him he had a meeting with some businessman : Bir kaç iş adamı i,le toplantısı olduğunu ona hatırlattı.
7 ) It was about at 12 when he left the meeting : Toplantıdan çıktığında saat yaklaşık on iki idi.
8 ) He had lunch with his secretary in a restaurant : Sekreteri ile birlikte bir restoranda öğle yemeği yedi.
9 ) He left the company at 5,30 to do sports and feel better : Kendini daha iyi hissetmek ve spor yapmak için saat beş buçukta şirketten ayrıldı.
10 ) He met his girlfriend in a cafe to have dinner : Akşam yemeği yemek için bir kafe de kız arkadaşı ile buluştu.

B.  Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

1 ) Tommy didn’t wake up early  yesteday morning because he came home after midnight : Tommy dün sabah eve gece yarısından sonra geldiği için erken kalkmadı.
2 ) He didn’t have  to do a lot of work  : Yapması gereken çok işi yoktu.
3 ) He didn’t have a shower after having breakfast : Kahvaltı ettikten sonra bir duş yapmadı.
4 ) He didn’t leave  home at 8,30 to go to office : Ofise gitmek için sekiz otuzda evden ayrılmadı.
5) His secretary didn’t come to his room when he arrived at the company : Şirkete geldiğinde sekreteri odasına gelmedi.
6 ) She didn’t remind  him he had a meeting with some businessman : Bir kaç iş adamı i,le toplantısı olduğunu ona hatırlatmadı.
7 ) It wasn’t about at 12 when he left the meeting : Toplantıdan çıktığında saat yaklaşık on iki değildi.
8 ) He didn’t have lunch with his secretary in a restaurant : Sekreteri ile birlikte bir restoranda öğle yemeği yedi.
9 ) He didn’t leave  the company at 5,30 to do sports and feel better : Kendini daha iyi hissetmek ve spor yapmak için saat beş buçukta şirketten ayrılmadı.
10 ) He didn’t meet his girlfriend in a cafe to have dinner : Akşam yemeği yemek için bir kafe de kız arkadaşı ile buluşmadı.

C.  Simple Past Tense Soru Cümleleri

1 ) Did Tommy wake up late yesteday morning because he came home after midnight : Tommy dün sabah eve gece yarısından sonra geldiği için geç kalktı mı ?
2 ) Did  he have to do a lot of work  : Yapması gereken çok işi vardı.
3 ) Did he have  a shower after having breakfast : Kahvaltı ettikten sonra bir duş yaptı mı ?
4 ) Did he leave home at 8,30 to go to office : Ofise gitmek için sekiz otuzda evden ayrıldı mı ?
5) Did his secretary come to his room when he arrived at the company : Şirkete geldiğinde sekreteri odasına geldi mi ?
6 ) Did she remind  him he had a meeting with some businessman : Bir kaç iş adamı i,le toplantısı olduğunu ona hatırlattı mı ?
7 ) Was it was about at 12 when he left the meeting : Toplantıdan çıktığında saat yaklaşık on iki değilmiydi ?
8 ) Did he have lunch with his secretary in a restaurant : Sekreteri ile birlikte bir restoranda öğle yemeği yedi mi ?
9 ) Did he leave  the company at 5,30 to do sports and feel better : Kendini daha iyi hissetmek ve spor yapmak için saat beş buçukta şirketten ayrıldı mı ?
10 ) Did he meet his girlfriend in a cafe to have dinner : Akşam yemeği yemek için bir kafe de kız arkadaşı ile buluştu mu ?

Simple Past Tense ( di'li geçmiş zaman)