Ielts Sınav Stratejisi

 Ielts Sınav Stratejisi Ne Olmalı

Ielts Sınav Stratejisi Hakkında Bilgi

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

Sınavda çözümü gerektiren konularda , belirli bir sınav stratejisi  izlemek gereklidir. Her tür sorunun ayrı bir çözüm stratejisi mevcuttur. Sınavın ne olduğu konusunda iyi fikir verir.

TEST 1          Strateji  Konuyu belirleme  1. Sayfa dokuzdaki alıştırmaya bakın. Bu dinlemenin konusu nedir? Ne anlatıyor?  Alıştırmaları Yapmak Alıştırma : Not tamamlama    sınavın   dinleme kısmında eksik notları tamamlamak yaygın bir aktivitedir. Başlıklar ve notların planı size istenen bilgi çeşidini ve konuşmanın ne hakkında olduğu konusunda bilgi  verir.  2.Arka sayfadaki notlara bakın ve koyu renkle yazılı beş başlığı okuyun Duyacağınız konuşma ile ilgili onlar ne söylüyor?  3. Kayıttaki bu ifadeleri uygun başlıklarla eşleştiriniz :  a) The details where you live  b)They’re both…  c)But the second one’s   d) The first bookcase is  4. Hangi soru/sorular bir numaraya mı bir materyale mi ya da bir özel isime mi ihtiyaç duyuyor ?    Ielts Sınavı : Alıştırma : Çoktan seçmeli sorular  Bir tane dinleme sorusu türü için üç seçenekten birini cevap olarak seçmek zorundasınız.   5. Onuncu soruya bakınız bu durumda doğru haritayı seçmek zorundasınız. Üç  haritayı inceleyin. Haritaların ortak yönü nedir? Farklılıklar nelerdir? Hangi anahtar dili dinlemelisiniz?        Section 2   Strateji  1. Konuyu Belirleme    On birinci sorudan yirminci soruya kadar soruları inceleyin. Konuşmanın ana konusu nedir? Kaç tane farklı türde alıştırma var? Onlar nedir?   Alıştırmaları Yapmak  Alıştırma : Özet tamamlama  Özet tamamlamada konuşmanın bir kısmına ait ana fikirleri özetleyen kısa bir paragraftaki boşlukları doldurmalısınız. Kelimeler duyduğunuz kelimelerin aynısı olmayacaktır – benzer ifadeleri dinlemelisiniz.  Boşlukları tamamlamak için kasetteki kelimeleri kullanın. 2. Aşağıdaki 11’den 13’e kadar olan sorulara bakın. Bilgi tam cümleler halinde mi yoksa not şeklinde mi verilmiş? Hangi soru bir sıfata, bir numaraya ya da bir yere ihtiyacı olucak?  3. Konuşmada ara ne zaman olacak?  Alıştırma : Tablo tamamlama   Ielts sınavında Tablo tamamlama alıştırmalarında birkaç sütuna sahip bir tablodaki boşlukları doldurmalısınız. Her sütunun bir başlığı olacak. Bilgi genellikle not halindedir bu yüzden nesneler ve fiiller gibi kelimeleri eklemenize gerek yoktur.  4. Sayfa onbirdeki tabloya bakın. Konuşmanın bu kısmında hangi üç genel bilgi türü verilecek? Size ne söylüyor ?  5.Kayıttaki ifadeleri uygun başlıklarla eşleştirin :  a) His paintings depict b)who came here from c) was born in d) her paintings use e) when she arrive NewZealand  (özetler sıralanmıştır)  6. Tablodaki numaralandırılmış boşluklara bakın.  Boşluklar yukarı ve aşağı mı yoksa sıralı biçimde mi gidiyor?

Ielts Sınav Stratejisi7. Tablodaki boşlukları dikkatlice inceleyin.  Kaç tane boşluğa bir isim gelecek? Hangi eksik ifadeler kesinlikle çoğul biçimde olacak? Nasıl biliyorsunuz? Hangisi tekil ya da çoğul olabilir?       Section 3  Strateji   Konuyu Belirleme  1. Aşağıdaki ilk alıştırmaya bakın. Bu tartışma bir kurs, bir proje, ya da bir araştırma bölümü hakkında mı olacak? Nasıl anlıyorsunuz?  Alıştırmaları yapmak  Alıştırma : Sınıflandırma  Bir sınıflandırma alıştırmasında dinletide bulunan noktaları bir grup ya da sınıf sistemiyle eşleştirmelisiniz. Tüm IELTS dinleme alıştırmalarında olduğu gibi numaralandırılmış noktalar sırasıyla duyulacaktır. Hangi ana fikir aşağıdaki tüm sınıflandırma alıştırmasının üç seçeneğiyle bağlantılıdır?  3. Alıştırmayı yapmak için bu ana fikirle alakalı ifadeleri dinlemeniz gerekmektedir. Kayıtta bulunan her özet bilgiyi a ile c seçeneği arasındaki seçeneklerden biriyle eşleştiriniz.  a) We can’t gust choose anyone.  b) ‘I guess it’s Ok iff … ‘No it’s g oto be …’  c) It’s up to us  Alıştırma : Not tamamlama  26 dan 29 a kadar olan sayfa 13’ deki sorulara bakınız. Sorular ilk alıştırmadaki gibi aynı konu hakkında mı yoksa tamamen farklı bir konu hakkında mı? Nasıl anlıyorsunuz? alandırılmış boşluklara bakın in d) her paintings use e) when